Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Ingen grund til karenstid ved jobskift

Dybest set er tankerne om karenstid for politikere og topembedsmænd udtryk for mistillid til, at de kan navigere i en kompleks verden, hvor lovforslag og initiativer bliver til i et dynamisk samspil mellem de politiske ideer i partierne, regeringen og de mange forskellige interesseorganisationer, der har visioner for udviklingen af det danske samfund.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Berlingske har de seneste dage skrevet indgående om politikere og topembedsmænd, der skifter karrierespor, under overskriften »Den gyldne svingdør«. En problematisk trafik, anfører flere, som finder det kritisabelt, hvis en tidligere minister eller topembedsmand skifter til en privat virksomhed eller interesseorganisation som lobbyist. Hvorfor egentlig?

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

I Djøf mener vi, at det problematiske ligger i, at det er meget få embedsmænd, der vælger at skifte til den private sektor. Eller privatansatte, der vil prøve kræfter med den offentlige sektor. En opgørelse fra Djøf viser, at det blot er to-tre pct. af vores medlemmer, der hvert år skifter mellem de to sektorer. Det er alt for få.

Vi tror på, at det har en værdi for begge sektorer, hvis der sker en større udveksling af viden, tanker, ideer og arbejdsmetoder

Man kan lære af hinanden til gavn for samarbejdet og en helt nødvendig udvikling af både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Og det forudsætter også, at ledere og medarbejdere kan flytte sig uden at blive pålagt begrænsninger, hvor de er afskåret fra at benytte deres viden, indsigt og kompetencer i et nyt job – uanset jobbets beskaffenhed.

I Djøf vil vi derfor gerne advare mod forslag om at indføre karensperioder for politikere og topembedsmænd.

Vi har stor tiltro til integriteten blandt de embedsmænd og ministre, der kører forretningen videre.

De kan godt gennemskue, hvilken kasket en tidligere kollega har på, når vedkommende henvender sig i en given sag. Ligesom de også godt kan vurdere, hvilke interesser alle andre henvendelser og forslag er udtryk for.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Dybest set er tankerne om karenstid udtryk for mistillid til, at ministre og embedsmænd kan navigere i en kompleks verden, hvor lovforslag og initiativer bliver til i et dynamisk samspil mellem de politiske ideer i partierne, regeringen og de mange forskellige interesseorganisationer, der har visioner for udviklingen af det danske samfund.

Hvis man absolut synes, at problemet er så stort, at der skal indføres nye regler på området, kan man vende den om, så embedsmænd og ministre/folketingsmedlemmer ikke må mødes med lobbyister, der for nylig var ansat eller valgt.

Det vil tydeliggøre, at ansvaret for, at der kun er rent mel i posen, ligger hos politikerne og embedsmændene og ikke hos dem, der vælger at tage imod et nyt jobtilbud.

Nye begrænsninger på mobiliteten på arbejdsmarkedet er med til at hæmme udviklingen og dynamikken i samfundet. Det er ingen tjent med.