Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Hvorfor er der ingen, der kerer sig om udgangsforbuddet for piger?

I forbindelse med statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale, hvor han proklamerede et opgør med ghettoerne i Danmark, er Dansk Folkeparti kommet med et helt katalog over forslag til, hvad man kunne gøre for at ændre på forholdene i ghettoerne.

Et af de forslag, der især er sprunget i øjnene, er forslaget om, at børn under 18 år skal have udgangsforbud efter klokken 20. Det skal hjælpe til med at få bedre styr på de unge.

Jeg vil sige, at det er giftigt at udstede forbud for nogle og ikke for andre. Love og regler skal gælde alle. Men jeg vil samtidig sige, at det – hvis politiet skønnede, at sikkerheden var i fare – skulle være muligt for dem at indføre udgangsforbud for netop alle.

I den forbindelse tænker jeg på de unge, der har mistet livet i ghettoerne i København de seneste måneder. Her har det været forbundet med fare at bevæge sig ud på gaden, ligesom der i disse områder har været andre, der udsatte folk for denne fare.

Udgangsforbud eksisterer allerede

Men inden vi fra venstrefløjen nu kommer for godt i gang med at skyde Dansk Folkepartis forslag ned, kan man undre sig over, at ingen af de ukritiske multikulturalister har bekymret sig om det udgangsforbud, der allerede eksisterer i ghettoerne eller parallelsamfundene, nemlig det udgangsforbud, som pigerne er omfattet af.

Hvor drengene har lov til at bevæge sig frit omkring og på næsten alle tidspunkter af døgnet, er der adskillige piger sammesteds, der om aftenen kun må bevæge sig ud på gaden i følgeskab af en værge. Det er da en forskelsbehandling, der er til at føle på!

Her gælder der ét regelsæt for én gruppe af mennesker og et andet for en anden. Hver gang, vi på venstrefløjen synes, at Dansk Folkeparti kommer med »vilde« forslag, kan man altid i ghettoerne eller parallelsamfundene finde eksempler på allerede givne forhold, der matcher disse forslag eller er meget værre, og det er i virkeligheden humlen i hele problemet.

Jeg synes, at Lars Løkke Rasmussens idé om et opgør med ghettoerne er rigtig, men jeg synes, at nedrivning af bygninger er et mærkeligt udgangspunkt. Hvorfor ikke bare i første omgang genhuse dem, der vil væk? For måske er der simpelthen nogle, der hjertens gerne vil væk fra sumpen.

Og dem, der chikanerer og belaster områderne, synes jeg, bør sættes på en observationsliste, og lejerforeningerne må gives bedre mulighed for at sætte dem ud selv. De tomme boliger kunne så tilbydes ressourcestærke studerende fra både Danmark og udlandet.

Halime Oguz er folketingskandidat for SF og cand.mag.