Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Hvad ved en forfatter om fattigdom?

Demonstration mod kontanthjælpsloftet. Arkivfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Anne Lise Marstrand-Jørgensen spørger i en klumme her i avisen 23.11, hvad en minister ved om luksus for en familie på kontanthjælp. Til det er svaret: Det ved jeg ikke noget om, og jeg har aldrig ment, at det er »luksus« at være på kontanthjælp. Til gengæld er jeg stærkt optaget af at vide noget om, hvordan vi som samfund bliver bedre til at løse sociale problemer for de mennesker, der har et reelt behov.

For det er sociale indsatser, der virker, som skal afhjælpe sociale problemer og fattigdom i Danmark. Når vi årligt bruger 45 mia. kr. på hjælp til mennesker med sociale problemer eller handicap, handler det ikke om, at folk bare skal smøge ærmerne op og spise havregrød. Så er der tale om massive indsatser, men måske med for ringe effekt? Det handler om at give den rette støtte, på det rette tidspunkt.

Derfor skal vi i langt højere grad udbrede indsatser, der bygger på viden om, hvad der virker. For at få sat turbo på den udvikling har jeg indgået en bred politisk aftale, hvor vi øremærker i alt en kvart mia. kr. frem mod 2020, så vi kan få afprøvet og udbredt de indsatser, som reelt løser sociale problemer. Det kommer til at gøre en langvarig forskel.

I debatten får man næsten indtrykket af, at hvis bare vi hæver kontanthjælpen, løser vi de sociale problemer i Danmark. Det er ensporet, hvis vi reducerer menneskers sociale problemer til et spørgsmål om penge. Ja, en sådan tilgang er decideret kontraproduktiv. Klummeskribenten skriver det sådan set selv: »Fattigdom er ikke bare fattigdom«. Det er jeg helt enig i. Reelle afsavn hænger nemlig sammen med en række sociale vanskeligheder, som vi ikke løser med en højere kontanthjælp. Fattigdom er meget mere kompleks, og hvis man savner dokumentation, vil jeg foreslå, at man studerer SFIs afsavnsundersøgelse.

Jeg mener sådan set også, at Kirkens Korshærs landsindsamling vidner om, at fattigdom langtfra bare handler om forsørgelse. Pengene går til et sted at sove, et måltid mad og et bad – kort sagt bedre forhold for hjemløse, ensomme og psykisk sårbare mennesker. Med indsamlingen knytter Kirkens Korshær fattigdom sammen med de mennesker i det danske samfund, som har langt mere komplekse problemer end blot, om pengene i privatøkonomien rækker.

80 pct. af landets hjemløse har enten misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller begge dele. Det er sociale problemer, vi skal have taget hånd om. For disse mennesker har ikke mulighed for at ændre deres situation uden en systematisk og velorganiseret social støtte og hjælp.

Så når Kirkens Korshær samler ind til herberger og varmestuer, er det for mig et udtryk for, at civilsamfundet har – og altid har haft – en vigtig rolle i vores samfund. Den rolle vil der altid være brug for, uanset hvordan vores velfærdssamfund er indrettet. Jeg kan kun bakke op – også om en landsindsamling.

Karen Ellemann er social- og indenrigsminister (V).