Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Husk nu, hvorfor I vedtog skolereformen

»Folkeskolereformen er nødvendig, og den er rigtig. Derfor knokler kommuner og skoler hver dag for at realisere de mange gode intentioner, som reformen indeholder.«

Lad os tænke blot to år tilbage. Tilbage til den tid, da stramme kommunale budgetter betød, at der til sidst kun var ét håndtag tilbage at dreje på, nemlig færre undervisningstimer. Tilbage til den tid, da næsten 20 procent af eleverne forlod folkeskolen uden mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tilbage til den tid, da betydningen af negativ social baggrund var for stor. Det var den folkeskole, vi stod med. En folkeskole, der var på den forkerte vej.

Derfor vedtog et bredt politisk flertal på Christiansborg en historisk stor reform, hvor håndtaget langt om længe blev drejet den anden vej. Hvor timetallet steg med målsætningen om at skabe en mere varieret skoledag med bevægelse, med samarbejde med forenings- og erhvervslivet, med tydelige mål, med lærere der i højere grad samarbejdede om at skabe den gode undervisning og med pædagoger, som fik en større og vigtig rolle i skoledagen.

En skole, hvor alle børn, uanset baggrund, bliver så dygtige, som de kan.

Folkeskolereformen er nødvendig, og den er rigtig. Derfor knokler kommuner og skoler hver dag for at realisere de mange gode intentioner, som reformen indeholder. I kommunerne skaber vi nyt fra hvert sit udgangspunkt, men naturligvis er ingen endnu i mål med alt. Vi er kommet godt i gang, og om et år er vi endnu længere.

Sammen med de mange dygtige medarbejdere, som hver dag yder en kæmpe indsats på landets skoler, har vi sat kursen mod en stærkere skole med bedre resultater for alle børn – en kurs vi bør holde.

Men arbejdet forstyrres desværre alt for ofte af utålmodige landspolitikere, der ikke forstår, hvorfor en af de største ændringer af folkeskolen nogensinde ikke lader sig implementere på et år eller halvandet. Og den forstyrres af en mediedebat, hvor folkeskolen og dens medarbejdere gang på gang tales ned.

Nu står vi her igen. SFI offentliggjorde forleden tal, der viser, at tre ud af fire elever mener, at skoledagen er for lang. Straks lød der politiske krav om en tilbagerulning af de længere skoledage med påstande om, at eleverne alligevel bare sidder og ser YouTube-videoer og spiller ludo.

Det tager ingen tid for politikerne på Christiansborg at skrue op for timetallet. Til gengæld tager det tid at omstille en folkeskole og dens medarbejdere, ligesom det tager tid at skabe nyt indhold og en mere motiverende og varieret skoledag.

Alligevel er diskussionen igen kommet til at handle om ringetider. I kommunerne er vi langt mere optaget af at tale om og skabe det gode indhold, så eleverne, næste gang de bliver spurgt om de længere skoledage, er mere positive, fordi de oplever, at skoledagen er blevet mere varieret, og at de flere timer rent faktisk er med til at løfte dem fagligt.

Så kære folketing. Vi efterlyser tålmodighed, opbakning og arbejdsro. Det er en vigtig opgave, I har sat kommunerne til at løse, og arbejdet er i fuld gang.

Løsningen er ikke at kaste 20 nye bolde op i luften, hver gang vi støder på et bump på vejen. Løsningen er heller ikke at vende om og gå tilbage til den gamle folkeskole. Forandring er svær og forandring tager tid, men glem nu ikke, hvorfor I vedtog reformen.

  • Debatindlægget er skrevet af: Jens Ive (V) borgmester i Rudersdal Kommune, Winni Grosbøll (S), borgmester i Bornholms Kommune, Thomas Gyldal (S), borgmester i Herlev Kommune, Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune, Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune, og Jane Jegind (V), rådmand i Odense Kommune.