Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

HPV-hysteri?

»Den virkelige viden om lægemidlers bivirkninger opnås derfor først, når det frigives til brug i en befolkning på f.eks. 500 millioner mennesker i EU.«

17debKarinFriisBach.jpg
Karin Friis Bach Fold sammen
Læs mere

Lad mig starte med at slå det fast: Myndighederne kender ikke nødvendigvis alle bivirkninger af et lægemiddel, når det bliver godkendt til brug. Det er et faktum. At fremskaffe sikker evidens for meget sjældne bivirkninger før markedsføring af et præparat er stort set umuligt. Det vil statistisk set kræve studier, der er så store, at de i praksis ikke giver mening at udføre.

Den virkelige viden om lægemidlers bivirkninger opnås derfor først, når det frigives til brug i en befolkning på f.eks. 500 millioner mennesker i EU. Sådan er det desværre. Netop derfor er indberetninger af bivirkninger af godkendte lægemidler vigtige. Kun ved at opsamle viden og erfaringer fra den faktiske brug af et lægemiddel, får vi det fulde billede af præparaternes sikkerhed. Oplysningerne samles i en fælles europæisk database, og myndighederne følger signaler og tendenser i udviklingen for hurtigst muligt at kunne reagere, hvis det viser sig, at lægemidlet har flere bivirkninger end først antaget.

Derfor kan det undre, at Henrik Day Poulsen, som i parentes bemærket selv er fagperson inden for området, i sin kommentar »Vaccinehysteri« 14. juli kalder folk, der indberetter formodede bivirkninger af HPV-vaccinen, for hysteriske og ligefrem foreslår, at der bør udvikles en vaccination mod dumhed til dem.

Han skriver også, at bivirkningsrisikoen bør holdes op mod lægemidlets gode effekt – i dette tilfælde beskyttelse mod udvikling af livmoderhalskræft. Det er fuldstændig rigtigt, det skal man altid gøre. Myndighederne har vurderet forholdet nøje ved godkendelsen af præparatet flere gange siden og fundet, at fordelene klart opvejer ulemperne. Men Henrik Day Poulsen glemmer tilsyneladende, at vurderingen ikke stopper her. Den fortsætter lige så længe, lægemidlet bliver anvendt – bl.a. på baggrund af nye oplysninger, som kommer til i form af løbende bivirkningsindberetninger.

Derfor skal folk ikke omtales som hysteriske, når de indberetter en formodet bivirkning til myndighederne. De skal tværtimod takkes.

Det er muligt, at en stærk medieomtale betyder, at mange bliver nervøse og indberetter symptomer, som ikke har noget med vaccinationen at gøre. Men det er underordnet. Det er ikke op til patienterne at afgøre, om en sygdom eller anden dårligdom har sammenhæng med et bestemt lægemiddel eller ej – det er fagfolks opgave. Og de skal nok sortere de tilfælde fra, som ikke har sammenhæng til vaccinen.

Læs også: Nu skal HPV-vaccinen granskes

Lige nu har Sundhedsstyrelsen anmodet Det Europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité om en ekstra vurdering af sikkerheden ved HPV-vaccinen. Det er fornuftigt at løfte diskussionen til et fælles europæisk niveau og at bede om en fornyet undersøgelse, som kan samle den evidens, vi på nuværende tidspunkt er i besiddelse af.

Så lad os nu stoppe beskyldningerne om hysteri og i stedet forholde os til den nye viden, som myndighederne kan generere – på baggrund af brugernes indberetninger.