Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Hold mund med kritik af systemet

»Under Morten Kabells ledelse har TMF udviklet vildledning og undvigelse til en kunstart.«

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Efter mit debatindlæg her i Berlingske 6. september om den støjforurening, der er opstået som følge af Københavns Kommunes politik på miljøområdet, konstaterer jeg med forundring, at den politisk ansvarlige borgmester for Miljø og Teknik, Morten Kabell, har kommenteret mit indlæg.

Forundringen går ikke på indholdet af hans svar, men på det faktum, at han faktisk svarer. Det har han ikke gjort på et eneste af de adskillige breve, jeg og andre har skrevet til ham omkring konkrete sager, hvor arrangementer og beværtninger groft har overskredet miljølovgivningen og gældende forskrifter for støj.

Morten Kabell melder sig altså endelig til orde. Han kan endog se problemet. Som han siger, er det »gået over gevind med larm og kaos i visse dele af den Indre By om natten. Man skal faktisk også kunne bo der!«

Man skulle jo næsten tro, at den massive forværring af støjproblemerne, der har fundet sted under hans tid som teknik- og miljøborgmester, intet havde med ham at gøre. Men jeg kan ikke lade være med at bide mærke i en kommentar, som en tidligere medarbejder i Morten Kabells egen forvaltning efterlod på Morten Kabells Facebook-side:

»TMF kunne nu sagtens blive bedre til at handle på de her udfordringer. Det kæmpede jeg ihvertfald for i mere en ti år, indtil din forvaltning, Morten Kabell, bad mig om at holde kæft med kritikken af systemet.«

Her ser man i en nøddeskal, hvordan det kører i Morten Kabells forvaltning (TMF). Hvordan den øverste politisk ansvarlige for miljøet i København bringer folk til tavshed og derefter opfører sig, som om han intet har at gøre med de beslutninger, der er skyld i, at mange steder i København ikke længere er beboelige.

Morten Kabells kommentar er blot endnu et eksempel på det, han og hans forvaltning er allerbedst til, nemlig at vildlede borgerne og fraskrive sig ansvaret for beslutninger, de selv har truffet. Som støjvagten, der fik arbejde i en anden by, skal borgerne også bringes til at tie, så Morten Kabell kan fortsætte sin strategi med at gøre København til »en by med kant« – et lovløst inferno af larm, druk og vold.

Under Morten Kabells ledelse har TMF udviklet vildledning og undvigelse til en kunstart. Med sammenslutningen Københavns BeboerNetværk har vi nu et samlet overblik over hundredvis af svar på klager fra Teknik- og Miljøforvaltningen. De viser et entydigt billede af en forvaltning, der i stedet for at oplyse og vejlede borgerne sender dem rundt fra den ene instans til den anden og svarer undvigende – eller slet ikke – på helt konkrete spørgsmål.

Nu hvor Morten Kabell selv anerkender, at det er et problem, vil han så endelig gøre noget ved det? Vil han mon ændre forvaltningen, så den rent faktisk er i overensstemmelse med miljølovgivningen og ordensvedtægten? Eller vil han igen blot skyde ansvaret fra sig og give en anden skylden for det kaos, hans egen forvaltning har skabt?

Maria Girsel er stud.mag.