Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Hjælp, der er brug for et online-kompas

Digital dannelse - det er jo netop ikke cykelhjelmen, der gør, at vi færdes sikkert i trafikken. Den yder beskyttelse, hvis det går galt.

04DEBKLAUSKVORNINGHANSEN-16.jpg
Klaus Kvorning Hansen. Fold sammen
Læs mere

Gustav Boenæs efterlyser i sin kommentar 30. december en online-cykelhjelm, men han gør faktisk mere end det. Han vil ikke udelukkende beskytte sig, men efterlyser også hjælp til at kunne bruge internettet fuldt ud.

Gustav beskriver, hvordan han er blevet undervist grundigt i trafiksikkerhed og derfor kan færdes sikkert i trafikken, og at han gerne ser, at han på tilsvarende vis uddannes grundigt i de sociale mediers færdselsregler. Og det er netop en pointe, der måske går tabt, hvis Gustav, og vi med ham, fokuserer for meget på, at vi skal kunne beskytte os. For det er jo netop ikke cykelhjelmen, der gør, at vi færdes sikkert i trafikken. Den yder beskyttelse, hvis det går galt, men den bidrager overhovedet ikke til, at dens bærer kan orientere sig, finde vej og nå sit mål.

Gustav fra 7. klasse: Hjælp! Jeg vil have en online cykelhjelm

Internettet, de sociale medier og i det hele taget de digitale teknologier har givet os et væld af nye muligheder for at udtrykke os, søge information, tage del i fællesskaber, købe ind og interagere med offentlige og private parter. Det er nærmest trivielt at konstatere.

Det er også tæt på trivielt at påpege, at der er risici forbundet hermed. Vi kan af vanvare dele personlige oplysninger med nogen, vi ikke ønsker at dele dem med. Vi kan blive udsat for digitale indbrud, hvor data ligefrem stjæles, eller data tages som gidsel, hvor vi skal betale løsepenge for at få dem tilbage. Vi kan blive bestormet med uønskede mails, fordi vores mailadresse bliver fisket op og handlet af lyssky elementer.

Men det vil være en fejl at påstå, at vi ved at få styr på risiciene og ved at beskytte os mod det uønskede vil blive kompetente brugere af alle de tjenester, der tilbydes på f.eks. internettet. Det handler om noget helt andet. Nemlig om at blive de medvidende og kritiske brugere, der ikke alene beskytter sig mod truslerne, men opnår de færdigheder og den digitale dannelse, der for alvor gør os til digitalt oplyste borgere.

Så når Gustav efterlyser, at de voksne – skole og forældre – tager et medansvar for at forberede de unge til det samfund, de vokser op i, er det ikke kun en efterlysning af, at der udleveres flere cykelhjelme. Det er langt mere en efterlysning af, at de unge dannes til også at være digitalt duelige. Og det er en opgave, som i sørgelig grad er forsømt.

Folkeskolen skal ifølge sin formålsparagraf bl.a. sikre, at eleverne »får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle«. Men det er, i hvert fald indtil videre, et åbent spørgsmål, hvordan dette mere konkret skal ske i et gennemdigitaliseret samfund, hvor midler og muligheder er under voldsom udvikling og vækst.

Udover en enkelt formulering i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om »digital dannelse«, så er det meget svært at finde de gode eksempler på, at Gustavs efterlysning af de voksnes medansvar tages alvorligt.

Klaus Kvorning Hansen er formand for Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer og til daglig vicedirektør, Koncern-it, KU.