Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Hensynet til forbrugerne er vigtigst

For første gang i Danmarkshistorien er reguleringen af alle forsyningssektorerne som gas, el, varme, vand og spildevand samlet i ét ministerium under min ledelse.

Lars Christian Lilleholt. Fold sammen
Læs mere

Direktøren for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen skriver her i avisen, 9. juni, at regeringen er ved at omdanne forsyningssektorerne til et spekulationsobjekt uden blik for samfundshensyn. Det billede kan jeg slet ikke genkende.

For første gang i Danmarkshistorien er reguleringen af alle forsyningssektorerne som gas, el, varme, vand og spildevand samlet i ét ministerium under min ledelse. Med et samlet overblik kan vi tænke på tværs af sektorer og se, at sektorerne er forskellige, men også kan lære noget af hinanden.

Det er et kæmpe område med store investeringer, f.eks. ligger der mere end 750.000 km rør og ledninger under jorden med basal infrastruktur, som får vores samfund til at fungere. Forsyningssektorerne vedrører alle husstande og virksomheder i Danmark og en gennemsnitlig husstand bruger ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser årligt.

Som forsyningsminister er hensynet til forbrugerne det vigtigste for mig. Jeg er til for forbrugerne. Når en række analyser fra forskellige konsulentfirmaer over de seneste år peger på et stort effektiviseringspotentiale, er det selvfølgelig min opgave, at vi ser på, om vi kan realisere dette, så familiernes rådighedsbeløb øges, og virksomhedernes bundlinjer forbedres. Samtidig skal alle selvfølgelig have adgang til vand, el, gas, varme og affaldshåndtering, uanset om man bor på Østerbro eller i Sønder Omme. Det er to afgørende samfundshensyn for mig.

»Det ineffektive er samfundshensynet«

Jeg ved, hvor stor en del af danskernes forsyning, der er drevet af et lokalt engagement hos ildsjæle i bestyrelserne på vandværker og fjernvarmeselskaber i hele landet.

Jeg ved også, at effektiviseringspotentialet ikke er udtryk for, at bestyrelsesmedlemmerne og ledelsen i selskaberne er dårlige til deres arbejde eller skalter og valter med pengene. Men selskaberne har vidt forskellige forudsætninger for at løse deres opgaver. Og hvis et selskab ikke løser sine opgaver, kan forbrugerne ikke bare vælge et andet forsyningsselskab, ligesom familierne kan vælge et andet supermarked, når de handler dagligvarer. Derfor skal vi stadig stille krav til forbedringer og gennemsigtighed. Det er vigtigt, at de mindre effektive lærer noget af de mest effektive ved at udveksle de gode erfaringer.

Det har regeringen blik for i arbejdet med den store forsyningsstrategi, som vi arbejder på at kunne præsentere efter sommerferien.

Vi er i dialog med alle, der har aktier i strategien. Forleden havde jeg inviteret til dialogmøde med fagfolk lige fra gas-, vand-, varme-, affald- og elsektorerne til Forbrugerrådet og Dansk Industri, for blot at nævne nogle få.

Forsyningsstrategien vil have flere bundlinjer, der skal opvejes mod og balancere med hinanden. Som forsyningsminister er jeg sikker på, at vi når i mål med strategien og får opstillet nogle principper, som sammen med energipolitikken tilgodeser alle bundlinjerne. Og jeg ser frem til at have Dansk Fjernvarme med i det arbejde.