Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Grænser for Sass

Socialdemokraternes rejse mod en stram og mere realistisk udlændingepolitik har været lang og pinefuld. Man skal ikke mange år tilbage, før antallet af flygtninge i Danmark ikke var et emne, man kunne eller burde diskutere i det store oppositionsparti.

Men står det til partiets gruppeformand, så skal der nu sættes en grænse for, hvor mange asylansøgere, der lukkes ind i Danmark. Henrik Sass Larsen vil ikke sætte noget eksakt tal på. Men det er tættere på de 1.000 end 10.000, siger han i et interview med Politiken. Det afgørende er, at der ikke kommer flere ind i landet, end vi er i stand til at integrere på ordentlig vis. Er der tale om flygtninge, som er nemme at integrere – vietnamesere for eksempel – kan vi tage imod flere. Ellers færre.

Sass Larsens tanker er konstruktive i en tid, hvor tilstrømningen til Danmark stadig kan nå at løbe løbsk. Men spørgsmålet er, om en øvre grænse for antallet af asylansøgere kan realiseres. Sass Larsens udsagn ligner desværre en gratis omgang designet til at kapre borgerlige stemmer. Det lader ikke til, at gruppeformanden har taget sin egen partiformand Mette Frederiksen i ed. Hun har i hvert fald været bemærkelsesværdig tavs, selv om flere medier har forsøgt at få hendes kommentar til forslaget fra Sass Larsen. Og skulle der endelig være et enigt socialdemokrati bag forslaget, så er Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet med garanti ikke taget i ed. Og det er de partier, der skal lægge stemmer til, hvis Socialdemokraterne en dag igen skal danne regering. En eventuel kommende rød statsminister vil næppe kunne føre en stram udlændingepolitik.

Dertil kommer, at Sass Larsen ikke har taget flygtningekonventionen, som sikrer retten til at søge asyl, i ed. Den socialdemokratiske gruppeformand understreger, at man ikke vil bryde med internationale aftaler, så begrænsningen skal ske på anden vis. Socialdemokraterne skylder at svare på hvordan.

Antallet af asylansøgere og migranter, som kommer til Europa og til Danmark, er stilnet mærkbart af de seneste måneder, først og fremmest takket være aftale om tilbagesendelse, som EU har indgået med Tyrkiet. Den har været med til at lukke den vestlige Balkanrute for migranter og flygtninge, mens der nu til gengæld er forøget pres på de syditalienske kyster. Den langsommere tilstrømning giver mulighed for en vigtig pause, hvor vi i Danmark og EU får mulighed for at etablere et effektivt system til at håndtere fremtidige flygtningekriser.

Når de tre store partier i Danmark, Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, er enige om målet – at indvandringen skal være så styrbar og kontrolleret, at integrationen i Danmark kan følge med – så burde der være basis for at udarbejde en handlingsplan, som kan forhindre kriser som den, vi så i efteråret. De europæiske løsninger lader stadig vente på sig, men der tegner sig dog konturerne af et system, som skal afløse den skibbrudne Dublin-forordning. Og en dansk løsning må derfor omfatte en stillingtagen til, hvilke dele, Danmark skal være med i. Men først skal Sass Larsen have sit interne mandat på plads.