Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Giv sygeplejersker ret til at ordinere medicin

Holland, Canada og Australien har gode erfaringer med at give sygeplejersker ret til at ordinere medicin i begrænset omfang, så det er måske på tide at se på de erfaringer her i Danmark. Det ville kunne aflaste lægerne og styrke det nære sundhedsvæsen.

»En udvidelse i sygeplejerskers beføjelser skal ikke ske ud af den blå luft. Sygeplejersker med ordinationsret skal selvfølgelig have de fornødne kompetencer til opgaverne,« skriver forfatterne til Kommentaren.Arkivfoto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil i den kommende tid, sammen med kommuner og regioner, styrke det nære sundhedsvæsen.

Det nære sundhedsvæsen er groft sagt alt, hvad der ikke foregår på hospitalet. Det nære er tæt på dig, i din kommune, hvor kommunen samarbejder med dig og din læge om forebyggelse, behandling og sundheds-tilbud.

Ministeren vil, for at styrke det nære sundhedsvæsen, se på opgavefordelingen mellem kommunerne og regionerne, der har ansvaret for hospitalerne. Hvem skal løse hvilke opgaver, og hvordan samarbejder vi på tværs og sammen med fru Jensen, når hun skal på hospitalet eller hjem igen, hvor kommunen skal følge op på behandlingen?

Skal vi ramme bulls-eye, er det ikke nok at se på selve opgavefordelingen. Som ministeren har sagt, er der behov for flere specialkompetencer i kommunerne og særligt på plejehjemmene. Vi kan og bør nemlig undgå det meget store antal indlæggelser af de samme borgere igen og igen.

Hvis fru Jensen på plejehjemmet får væskemangel kan en sygeplejerske sætte et drop op med saltvand, der gives under huden. Men det skal ordineres af en læge. Det kan være problematisk, hvis kontakten går til vagtlægen, der ikke kender fru Jensen. Så risikerer vi, at fru Jensen bliver kørt på hospitalet, ligesom mange andre ældre patienter, indtil hun er frisk igen og kørt tilbage på plejehjem.

Problematikken er også tydelig, når fru Jensen får hovedpine. Hun har Panodil stående foran sig, men der står, at de er til rygsmerter. Der må sygeplejersker eller andet sundhedspersonale heller ikke bruge Panodil til fru Jensens hovedpine. Det skal en læge også ordinere.

Ministeren har foreløbigt talt mest om udbredelsen af plejehjemslæger. Men ministeren er knap så præcis på, om sygeplejersker får ret til at ordinere medicin. Det har regeringspartiet Venstre ellers talt varmt for siden 2009. Det ville kunne gavne ikke blot på plejehjemmene, men generelt i arbejdet med også hjemmeboende kronikere.

Læger herhjemme har i dag mulighed for at give opgaver til sygeplejersker via rammedelegationer. Det er helt essentielt, at kommende læger, der bliver tilknyttet plejehjem, som minimum bliver pålagt at delegere ansvar til sygeplejersker. I dag er det op til den enkelte læge at beslutte, om rammen anvendes og hvordan. Den nuværende rammedelegation er derfor ikke nogen garanti for ensartet og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

Muligheden for rammedelegation bliver nok også derfor kun brugt i et meget begrænset omfang, for eksempel til måling af blodsukker og øjenskylninger. Så, vi går og spilder ikke bare mange sygeplejerskers fagkompetencer, men også borgernes penge.

Manglen på læger er samtidig velkendt og særligt til almen praksis i mange områder. Ikke kun i yderkanten af Danmark, men også i nogle byområder. Almen praksis kan tage på sygebesøg, men behovet er endnu større, end at doktor Hansen i ny og næ rykker ud. Om der så var læger nok at rekruttere, ville det være en dyr løsning.

For at forstå omfanget af kommunernes udfordring, og der hvor en ordinationsret virkelig giver mening: Kommunale sygeplejersker håndterer flere og flere behandlingsopgaver og flere opgaver med koordinering af borgerforløb. Det bliver ikke mindre i fremtidens nære sundhedsvæsen, hvor antallet af borgere med kroniske sygdomme vil stige.

I disse år sker der samtidig en betydelig udvikling af kommunernes akutfunktioner. Flere kommuner etablerer f.eks. akutteams af specialuddannede sygeplejersker, der kan tilkaldes i akutte situationer.

Andre lande har gode erfaringer med at give sygeplejersker ordinationsret, så det var måske på tide at se på de erfaringer.

I Holland, Canada og Australien sker det i arbejdet med borgere med kronisk sygdom. Et studie over ti år i Canada beskriver de canadiske sygeplejerskers mulighed for at ordinere inden for en ramme af ti præparater. Præparaterne omfatter alt fra smertestillende medicin, antibiotika, præparater mod forstoppelse, statiner (mod for højt kolestorol) samt betablokkere (som anvendes ved hjertesygdom). Studiet viser, at sygeplejersker med ordinationsret og de praktiserende læger ordinerer medicin på samme vis.

Ordinationsret til sygeplejersker kan aflaste lægerne på nogle områder: Sygeplejerskerne kan f.eks. stille diagnoser på urinvejsinfektioner, ordinere medicin og forlænge recepter inden for udvalgte områder.

En udvidelse i sygeplejerskers beføjelser skal ikke ske ud af den blå luft. Sygeplejersker med ordinationsret skal selvfølgelig have de fornødne kompetencer til opgaverne.

Så det betyder ikke, at vi giver køb på det faglige. Vi respekterer lægernes faglighed. Den vil vi netop gøre mere brug af i forhold til de patientgrupper, hvor kompleksiteten er størst.

Det gælder for eksempel den multisyge patient – patienten med flere kroniske sygdomme og der, hvor mange medicinpræparater og behandlingsforløb skal koordineres på samme tid.

Ministeren taler foreløbig om at se på lægers mulighed for at uddelegere ansvar, men når vi skal arbejde videre med en plan, som rækker længere ud i fremtiden, håber vi, at ministeren tager fat der, hvor der virkelig er et behov: Styrk det nære sundhedsvæsen, ikke blot med læger, men ved at bruge de kompetencer, der allerede findes på området.

Sygeplejersker kender borgerne rigtig godt. Både på plejehjem og i hjemmeplejen. Sygeplejersker kan være med til at løfte og styrke indsatsen over for især ældre medicinske patienter med en eller flere kroniske sygdomme.

Sygeplejerskerne kan samarbejde tæt med læger i almen praksis, med hospitalet og med andre faggrupper. Sygeplejersker med specialkompetencer bør få ret til at ordinere medicin.

---------------------------------

Kommentaren er skrevet af Erik Mouritsen, direktør for Sundhed, Omsorg og Kultur i Randers Kommune, Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Jan Nielsen, direktør for Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, og Katja Kayser, direktør for Sundhed og Omsorg i Københavns Kommune.