Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Fremtiden er en app

Det er en politisk opgave at indrette lovgivningen på en måde, der fremmer innovationen og forholder sig til markedet aktuelt og med syn for fremtiden, skriver Joachim B. Olsen. Taxaloven bør laves om, fornys og forbedres, så den kan give nye rammer for et marked i forandring, mener han.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Fredag kendte Københavns Byret seks Uber-chauffører skyldige i pirattaxakørsel. Dommen, som desværre var ventet, er nu anket til landsretten. Uber har været årsag til megen ophedet debat. I visse kredse er tjenesten nærmest forhadt, mens den hos andre er populær og efterhånden en del af hverdagen. 200.000 københavnere har downloadet Ubersapp, og 30 pct. af Ubers brugere i København er turister, som kender konceptet i forvejen fra deres hjembyer.

Mens nogle politikere hænger i bremsen og vægrer sig ved at indrette lovgivningen efter udviklingen, har borgerne i stort tal stemt med mobiltelefonen og hentet Ubersapp. Det er på tide, at vi på Christiansborg forstår et vink med en vognstang og indretter lovgivningen efter den moderne teknologi.

Danmark er ikke det første land, som diskuterer Uber. Vi er desværre heller ikke det første land til at omfavne de muligheder, der ligger i de nye teknologiske landvindinger. Faktisk er nogle af vores nabolande frontløbere i Europa. Litauens hovedstad Vilnius var den første europæiske by, der udarbejdede lovgivning på området. Siden er Estland fulgt efter. I april foreslog også den finske transportminister lovgivning på området, der samtidig sikrer skattebetaling, screening af chauffører og forbrugersikkerhed. Det må også være muligt at indrette et dansk system, der kan rumme både den traditionelle taxabranche og nyskabelser som eksempelvis Uber.

De positive perspektiver ved deleøkonomi er mange, men det kræver ny lovgivning, hvis teknologien og de gode ideer skal kunne udnyttes til fulde. Her har vi som politikere et ansvar for at følge med tiden og lade lovgivningen gøre det samme.

Sammen med Airbnb er Uber de mest kendte eksempler på deleøkonomi i Danmark. Tjenesterne repræsenterer et nybrud i taxa- såvel som hotelbranchen, og det giver forventeligt ballade, når gamle brancher udfordres. Uber og mange andre deleøkonomitjenester har udgangspunkt i apps, hvor man kan sælge eller købe en vare. Den nuværende taxalov er fra før, der overhovedet fandtes apps. Den er altså håbløst forældet og trænger til en revidering.

I stedet for at diskutere, hvordan og hvorfor Uber er en trussel mod den etablerede taxabranche, bør vi tale om, hvordan teknologi kan gøre en forskel i det danske samfund. Den nye teknologi er kommet for at blive, og det må også etablerede brancher belave sig på. Positionerne i debatten bliver ofte Uber vs. den eksisterende taxabranche, men i virkeligheden bør forbrugeren være centrum for debatten. Slaget skal slås om kunderne, og her gælder det om at være bedre på pris, service – ja, de parametre vi kender fra alle mulige andre brancher. Dét perspektiv er ikke anderledes her, blot fordi vi taler ny teknologi, deleøkonomi og apps.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Uber er billigere end traditionelle taxaer, fordi der simpelthen sidder en kunde i bilen i en større andel af tiden. Udbud og efterspørgsel matches hurtigt, og kapacitetsudnyttelsen er større. Det giver højere aflønning til chaufførerne og lavere priser til forbrugerne. I alle andre sammenhænge kalder man det fremskridt. Det er formentlig en af hovedårsagerne til, at konceptet er blevet så udbredt på så kort tid. Private biler bliver en potentiel indtjeningskilde for deres ejere. Chaufførerne arbejder, når de har tid og lyst. Der er ingen arbejdsgiver til at lede og fordele arbejdet, og den enkelte chauffør har fuldt ejerskab over kapitalapparatet – hvem ville ikke sætte pris på det?

Venstrefløjen og Dansk Folkepartis skepsis – hvis man nu skal sige det meget pænt – mod Uber virker irrationel. Man fristes til at kalde holdningerne hos de røde partier for automatreaktioner snarere end velovervejede holdninger.

Så vidt jeg ved var det en gammel drøm på venstrefløjen, at vi kørte flere sammen i bilerne. I mere end 30 byer verden over har Uber lanceret konceptet UberPool, hvor flere deles om én tur. Teknologien bag UberPool bygger på komplicerede algoritmer, der hurtigt kan planlægge opsamlingsruter med øje for brugernes behov og den mest effektive kørsel. Det kræver stor volumen at udnytte mulighederne i et system som UberPool, og derfor skal vi fra politisk hold ikke sætte urimelige krav til at kunne køre med medborgere mod betaling. Hvad er egentlig problemet, hvis man har et kørekort, har en relativt ny og sikker bil, en ren straffeattest, skattebetalingen i orden og forsikringspolicen betalt?

Når flere deles om turen, bliver prisen endnu lavere og tilgængelig for flere mennesker. Når flere kommer ind i færre biler, har det positive effekter på miljø såvel som trængsel. Det er mere miljøvenligt, det er mere effektivt for den enkelte, og det udnytter ressourcerne bedre – hvis man som venstreorienteret ikke kan glædes over det, så ved jeg snart ikke over hvad.

De teknologiske spring bliver hverken færre eller kortere for fremtiden. Det er en politisk opgave at indrette lovgivningen på en måde, der fremmer innovationen og forholder sig til markedet aktuelt og med syn for fremtiden.Taxaloven skal laves om, fornyes og forbedres, så den kan give nye rammer for et marked i forandring til glæde og gavn for såvel taxabranchen selv som forbrugerne. Det ville både klæde og gavne taxabranchen – og den fagbevægelse, der støtter mange af branchens varmeste støtter –at spørge sig selv om, hvorfor de er sårbare over for konkurrencen fra Uber. Måske kan noget rent faktisk gøres bedre?