Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Forskellen på dem og os

Læs mere
Fold sammen

I løbet af mange års værdidebat har visse talemåder bidt sig fast. En af dem består af advarslen imod at opdele folk i et »dem« og et »os«, og mange diskussioner er strandet ved det punkt. Det er sandt, at trangen til opdeling kan være risikabel, og historien lærer os, at den kan føre til ulykke. Men ikke desto mindre skal man huske, at en vis opdeling giver mening, for det er også gennem den, at vi ærer og fastholder vores egen identitet.

I den forgangne uge indledtes på Christiansborg forhandlinger om regler, der skal ramme de mest rabiate muslimske prædikanter ved enten at holde dem ude af landet eller begrænse deres virke her. Det er omsider over en bred front gået op for politikerne, at landet huser farlige kræfter, og vi er nået til punktet, hvor vi kan begynde at forstå, at der faktisk findes et dem og et os.

Set i det lys gør de ekstreme imamer en vis gavn. De åbner folks øjne, og får flere, der hidtil har bagatelliseret islams betydning, til at overveje, hvad der egentlig står i Koranen. Det bliver mere og mere uundgåeligt at måle dansk tradition med muslimsk, og vi nærmer os en grænse for dyrkelsen af det forskelsløse. Dette er afgørende i en epoke, hvor man ikke mindst i Skandinavien opdrages til at mene, at kun fordomme og irrationel frygt står i vejen for realiseringen af et lykkeligt og mangfoldigt fællesskab.

Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er en af dem, der ved selvindsigt problematiserer ideologien. I værket »Min Kamp« beskriver han sit eget ubehag ved det forskelsløse samt en dyb længsel efter at tilhøre et rent og afgrænset »vi«. Han erkender skyggesiden ved det, men længslen findes, og min pointe er – og har altid været i diskussionen om det multikulturelle – at hvis ikke menneskets længsel efter et »vi« erkendes som virkelig, kan den træde frem i grimme skikkelser. Derfor er der meget at lære i mødet med formørkede imamer, for her brister illusionen om det forskelsløse. Her ser vi, at der findes så kolossale forskelle, at et »dem« og et »os« træder tydeligt frem. Og at det i høj grad er i erkendelsen af netop afgrænsningen mellem os, at vi forstår, hvem vi selv er.

Desto mere nedslående er det, at nogle af landets biskopper ikke synes at begribe det. Som reaktion på politikernes ønske om stramninger lyder det fra folk som Henrik Stubkjær og Peter Fischer-Møller, at der i stedet skal satses på dialog. En ting er, at nogen seriøst tror på, at samtale med tvetungede fanatikere fyldt med foragt for Danmark, giver mening. Noget andet er, at biskopperne tilsyneladende ikke ser det som opgaven at bekæmpe det, der vil kristen tro og kultur til livs. I stedet vil de tale og drikke kaffe og lade sig trække rundt i manegen, idet de ikke anerkender nødvendigheden af at understrege de dybe forskelle mellem dem og os. Det er begrædeligt, for uden den klarhed får dyrkelsen af det forskelsløse form af det selvudslettende og kan bidrage at nære et folks frustration. Politikerne vil med kirkeminister Bertel Haarder i spidsen gøre det rigtige. De vil sætte grænser for »dem« for at værne om »os«, og sådan tager man et land og et folk alvorligt. Blandt visse af kirkens øverste, derimod, er alting blevet så forskelsløst, at man må spørge, hvad de i sidste ende står for. Og vil kæmpe for.