Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Forbered dig på det værste med IT

Mikkel Holm-Pedersen, analysechef, PrimeTime Kommunikation
Læs mere
Fold sammen

Cyberkriminalitet er i vækst og udgør en stadigt større udfordring for virksomheder, organisationer og borgere i Danmark. Og svaret er ikke bare opdatering af IT-systemer, men også et kritisk blik på krisekommunikationen. Det er topledelsens ansvar at ruste virksomheden til en verden, hvor cyber-angreb er en integreret del af trusselsbilledet.

De seneste måneder har sager om hackerangreb og cyberkriminalitet fyldt godt i mediebilledet. JP Morgan, Sony og andre store organisationer er blevet ofre for hackerangreb med store omkostninger, både finansielt og i omdømme, til følge. Heller ikke danske virksomheder og myndigheder er gået fri, som vi har set med hackerangrebene mod bl.a. CSC og Gribskov Kommune.

Selv ikke de bedste IT-systemer kan garantere en virksomhed mod at blive offer for et cyberangreb. Derfor skal man populært sagt håbe på det bedste, men forberede sig på det værste. Og det betyder, at man som virksomhed skal have en plan for, hvad man gør den dag, virksomheden mister følsomme data. Fordi cyberkriminalitet både er i vækst, er teknisk kompliceret og kan have store konsekvenser for de ramte, er medier, politikere og befolkning i langt højere grad end før interesserede i, hvad virksomhederne gør for at sikre data. Derfor er det vigtigere end nogensinde at være forberedt.

Hvordan forbereder man sin virksomhed på den mediestorm, der kan opstå ved tyveri eller offentliggørelse af følsomme data? Det er naturligvis vigtigt at vide, hvilke data man ligger inde med, og hvordan de er sikret. Det er også vigtigt at udarbejde en krisemanual, så man er klar til at reagere. Men det allervigtigste er, at topledelsen aktivt går ind og tager ejerskab for krisehåndteringen – for et stort tab af følsomme data kan betyde, at selve virksomhedens license to operate bliver draget i tvivl.

Opskriften kan lyde simpel: Erkend, reager og kommuniker – men det lader sig kun gøre, hvis man er forberedt. Fra Sony, som i november blev taget på sengen af et omfattende hackerangreb, var beskeden først, at man »havde en IT-situation«, og der gik flere dage, før topledelsen kom på banen. Sony er skrækeksemplet på, at dårlig kommunikation forværrer krisen og giver en »krise med krise på«, hvor den egentlige krise træder i baggrunden i forhold til den mislykkede kommunikation.

Som i eksemplet Sony vil mangelfuld eller dårlig kommunikation blot forværre krisen, og man vil få en »krise med krise på«, hvor den egentlige krise træder i baggrunden i forhold til virksomhedens mislykkede krisekommunikation. En sådan dobbeltkrise vil forlænge og forværre en krise, som, hvis håndteret korrekt, kunne have været inddæmmet. Så i en tid, hvor konflikt og krise er blevet et endnu vigtigere nyhedskriterium, og hvor cyberkriminalitet er i fortsat vækst, er det afgørende for virksomheder at være forberedt. Og god forberedelse starter med aktiv involvering fra topledelsens side.