Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Foghs frækhed

22debAnnaLibak.jpg
Berlingske udlandsredaktør Anna Libak Fold sammen
Læs mere

Det er såre menneskeligt at gå ud fra, at hemmelige oplysninger er sande. For hvis de var løgn, hvorfor så skjule dem? Anderledes kan man da heller ikke forklare, at medierne i den forgangne uge ukritisk refererede whistlebloweren Julian Assange for, at Anders Fogh Rasmussen kun blev NATOs generalsekretær i 2009, fordi han lovede tyrkerne at knuse den kurdiske TV-station Roj TV i Danmark.

Assange har nævnt det før. Han bygger sin påstand på en fortrolig amerikansk ambassadeindberetning, som WikiLeaks har offentliggjort. Af den fremgår, at Tyrkiets NATO-ambassadør Tacan Ildem på et møde med USA’s viceudenrigsminister William J. Burns 18. februar 2010 ligeud sagde, at danskerne til gengæld for posten som NATOs generalsekretær ville arbejde for at få lukket Roj TV. Lyder det sandt? sandt!!! For Fogh blev jo generalsekretær. Tyrkerne opgav deres modstand. Og Roj TV blev lukket!!! Og allervigtigst: Det blev holdt hemmeligt.

MEN HELT ÆRLIGT, hvor sandsynligt er det lige? Man vil bemærke, at da indberetningen fra WikiLeaks blev skrevet, er Fogh allerede udnævnt til generalsekretær. Så hvis et sådant løfte blev afgivet fra dansk side, må man sige, at det blev givet på forventet efterbevilling.

På en højst usikker efterbevilling endda. Indfrielsen ville kræve, at Fogh og kumpaner kunne garantere, at Roj TV mistede sin sendetilladelse. Hvordan skulle han kunne det? I byretten fik Roj TV jo netop ikke frataget sin sendetilladelse, selv om stationen ellers blev fundet skyldig i at propagandere for PKK, der er på EUs terrorliste. Faktisk oprørte byrettens kendelse den daværende socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov så meget, at han fremsatte et lovforslag, der gav Radio- og tv-nævnet mulighed for at fratage stationen sendetilladelsen, hvis den var dømt som terrortalerør. Det blev dog ikke relevant, da sagen gik til landsretten, der fratog Roj TV sendetilladelsen kort tid efter Bødskovs udspil.

MAN KAN SELVFØLGELIG konspiratorisk hævde, at det var Bødskovs holdning, der fik landsretten til at makke ret. Det er vel det, Assange mener, når han siger, at det danske retsvæsen var med i komplottet. Men hvis politikerne bare kan bestille en dom, hvorfor gjorde de så ikke brug af den mulighed i Niels Holck-sagen, hvor det ville have gjort forholdet til Indien væsentligt lettere for den danske regering – og dansk erhvervsliv – hvis retsvæsenet havde optrådt medgørligt? Og hvorfor var Bødskov som socialdemokrat overhovedet med i komplottet? Jo, han havde selvfølgelig en interesse i, at Fogh forsvandt, så Helle Thorning-Schmidt kunne komme til, men så alligevel: Fogh var væk, da lovgivningen blev ændret, så Bødskov kunne bare lade være. Mon ikke, det snarere var, fordi han som justitsminister fandt det urimeligt, at en TV-station, der har to retsinstansers ord for, at den arbejder i en terrororganisations tjeneste, bare kan blive ved med at sende? Man skal huske på, at det var før Islamisk Stats fremkomst, dengang PKK stadig var kendt som terrorister og ikke som vestens fortrop i Syrien og Irak.

MEN RET SKAL være ret: Selvfølgelig kan Fogh og kumpaner da have ymtet et ord til tyrkerne om, at de nok skulle prøve at få Roj TV lukket. Det var bare ikke op til dem at beslutte. Så hvis Fogh holdt noget hemmeligt – ikke for den danske offentlighed, men for tyrkerne - så var det nok snarere dét.