Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Fagforeninger: Sexchikane skal være arbejdsgiveres ansvar

I løbet af den seneste tid er den ene hår- rejsende sag om seksuel chikane efter den anden kommet for en dag – ikke mindst på de sociale medier. Problemet begrænser sig ikke til enkelte brancher, men findes over en bred kam på det danske arbejdsmarked. Det skal stoppes. Alle ansatte skal trygt kunne gå på arbejde.

De ansatte, der udsættes for seksuel chikane, bliver ofte sygemeldt og mister jobbet med store personlige omkostninger til følge. Derfor er det nødvendigt at give de ansatte en ekstra beskyttelse samtidig med, at arbejdsgiverne får et større incitament til at sikre et chikanefrit miljø.

I dag er dansk lovgivning om arbejdsgivernes ansvar for seksuel chikane på arbejdspladsen ikke god nok, for den hjælper ikke dem, det går ud over. Derfor foreslår vi, at loven ændres med kraftig inspiration fra engelsk lov. Det vil gøre arbejdsgiverne ansvarlige for chikane, der udøves af kolleger, kunder, klienter og andre, som den ansatte i kraft af arbejdet kommer i kontakt med, hvis ikke arbejdsgiveren har sørget for passende forholdsregler mod det.

I konkret lovtekst ser vores forslag til Ligebehandlingsloven således ud:

§ 14a
Stk. 1. En lønmodtager, der udsættes for seksuel chikane af kolleger, kunder og andre, som vedkommende er i kontakt med i kraft af arbejdet, kan rette sit krav på godtgørelse i henhold til § 14 og § 15 og krav på erstatning mod arbejdsgiveren.

Stk. 2. En arbejdsgiver er i henhold til bestemmelsen i stk. 1 kun ansvarsfri, såfremt den pågældende godtgør, at chikanen ikke kunne være undgået ved gennemførte passende forholdsregler.

Uønsket og ulovlig

Reglerne skal sikre, at det står klart for alle, at seksuel chikane er uønsket og ulovlig adfærd på en arbejdsplads. Og nok så vigtigt skal det også give den ansatte en effektiv og lettilgængelig måde at klage over chikane.

Vi ønsker, at reglerne motiverer til, at der på de enkelte arbejdspladser sættes ind med effektiv forebyggelse over for seksuel chikane. Det er alfa og omega, at løsningerne så vidt muligt findes på den enkelte arbejdsplads ved at forebygge i stedet for først at behandle, når skaden er sket.

Vi vil opfordre Folketinget til at tage positivt imod vores forslag, som vil give virksomhederne et større incitament til at forebygge og hindre seksuel chikane.

Marianne Vind er næstformand for HK/Privat, Søren Heisel er forbundssekretær i 3F, Joan Prahl er forbundssekretær for FOA, Lone Engberg Thomsen er forbundsformand for Teknisk Landsforbund, Juliane Marie Neiiendam er formand for ansattes råd i IDA, Lisa Herold Ferbing er formand for DJØF, John Nielsen er forbundsformand for Serviceforbundet, Flemming Vinther er formand for HKKF, Bo Yde Sørensen er forbundssekretær i Fængselsforbundet – samlet i Taskforcen om seksuel chikane.