Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Europas selvbesindelse

Søren Krarup Minareter har med magten at gøre - islams magt i de europæiske lande. Naturligvis skal også muslimer have mulighed for at have en moske. Men hvor der skal bygges minareter, handler det om islams krav om og vilje til at være højest og øverst og størst.

Søren Krarup Fold sammen
Læs mere

Den schweiziske folkeafstemning om minareter er en lykkelig begivenhed i Europa. Den er et vidnesbyrd om, at Europa begynder at besinde sig på sin åndelige arv - midt i en periode, hvor man i den politiske korrektheds og abstrakte ligheds navn har svigtet sig selv. Og læg vel mærke til: Det er befolkningerne, ikke overklasserne, der reagerer. I de europæiske befolkninger ved man godt, hvem man selv er. Det er de rodløse og åndløse overklasser, der foragter Europas åndelige arv. Det er en Tøger Seidenfaden og en Uffe Ellemann-Jensen, der nu forarges over, at schweizerne sætter så megen pris på deres kulturelle identitet og tradition, at de ikke vil se den overfløjet og overmandet af islam.

For dette er jo sagens kerne: Denne folkeafstemning handler ikke om religionsfrihed. Det er, hvad alle Seidenfadenerne og Ellemannerne siger. Men det passer ikke, for religionsfriheden har med muligheden for at gå i moskeen at gøre. Minareterne har med magten at gøre - islams magt i de europæiske lande. Naturligvis skal også muslimer have mulighed for at have en moske. Men hvor der skal bygges minareter, handler det om islams krav om og vilje til at være højest og øverst og størst.

Det er ligesom med islam som helhed: Et ideologisk system, der hævder at repræsentere den største hellighed og højeste sandhed, hvorfor alle andre undertrykkes og forvandles til dhimmier - andenrangsborgere, der er tålte, men som ikke har samme rettigheder som muslimer, fordi de er vantro og vanhellige, mens muslimer er troens hellige riddere. Det er dette, der ligger i sharia. Det er dette, der er indholdet af koranen.

Vi andre er de vantro, hvorfor islam skal herske over os og mineraterne rage højt op over alle kirketårne. Et spørgsmål om magt. Et spørgsmål om retten til at herske.

Sådan er kravet om minareter i Europa at forstå.

Derfor er resultatet af folkeafstemningen i Schweiz en lykkelig begivenhed i Europa og for Europa, og derfor vil jeg betegne den som et led i den europæiske selvbesindelse, der begynder at brede sig iblandt os.

Der er kun alt for mange, der vil udstyre kristenheden eller Europa med en skyld, som skal tynge os til jorden. I sidste ende er også klimahysteriet at forstå i denne sammenhæng. Ikke sandt: det onde, onde Europa, der i århundreder har hersket over andre folkeslag og misbrugt og udbyttet dem. Sådan lyder det fra alle kulturradikale. Og derfor vil disse kulturradikale gøre klimaet til det seneste anklagepunkt, vidnesbyrdet om den onde vestlige verden, hvis misbrug og ødelæggelse af alle naturlige ressourcer er det sidste og endelige anklagepunkt imod os og årsagen til, at vi skal klæde os i sæk og aske og love evig anger og bod.

Således søger man at jage den vestlige verden og bl.a. de europæiske befolkninger til døde.

Således gøres vores skyld uendelig og uoprettelig. Og så - midt i det arrangerede hysteri, tager befolkningerne sagen i egen hånd og sætter forfølgerne på plads. Som det lykkeligvis er sket i Danmark med Systemskiftet af 2001. Som det lykkeligvis skete i Schweiz forleden, hvor det menige schweiziske folk førte det forsvar for egen kultur og identitet, som overklassen i Schweiz ligesom i de øvrige europæiske lande ikke vil vide af.

Som vi også kan håbe på i Sverige, hvor undertrykkelsen af befolkningen er så overvældende, at svenskerne næste lever i trællestand.

Som bekendt er der ikke frie og hemmelige valg i Sverige. Som bekendt er stemmeafgivningen offentlig i den forstand, at man skal selv hente sin stemmeseddel, således at alle kan følge med i, hvilket parti man vælger - og forfølge én for det.

Der bør sendes valgobservatører til Sverige. Det såkaldt internationale samfund bør sikre, at de forfulgte Sverigesdemokrater får demokratiske rettigheder. Tiden er inde til, at friheden også kommer til Sverige.

Så svenskerne ligesom danskerne og schweizerne kan sætte deres ideologiske undertrykkere på plads og blive en del af Europas selvbesindelse.