Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Et plejehjem skal være et rigtigt hjem

De store forskelle mellem landets plejehjem er uacceptable. For uanset om man bor på Bornholm, i Brønshøj eller Brørup skal man være sikker på at få et liv på plejehjemmet præget af trivsel og indhold.

Anna Wilroth Fold sammen
Læs mere

Vi må aldrig glemme, at et plejehjem er beboernes hjem. Et hjem er liv, glæde, minder og samvær med andre. Sådan skal det også være på et plejehjem. Derfor skal vi gøre alt for, at livet på plejehjem præges af trivsel, tryghed og værdighed.

Når man flytter på plejehjem, er det fordi man er psykisk og fysisk svækket og dermed afhængig af andres hjælp til at leve et godt og værdigt liv. Det gælder også hjælp til samværet med andre mennesker.

Flere undersøgelser viser dog, at beboerne på mange af landets plejehjem oplever en mangel på social kontakt, og at personalet ikke har tid til dem. På alt for mange plejehjem er aktiviteterne også rutineprægede og skemalagte.

Omdrejningspunktet bør være samvær, nærhed og hygge og at beboerne er sammen omkring aktiviteter, der giver mening for dem. Det kan være en litteraturgruppe, sangaftener, samtaler eller muligheden for at nyde naturen og årstidernes skiften sammen med andre. Det kan også være aktiviteter, der opstår spontant, fordi der lige var mulighed for det.

Det vigtigste er, at beboerne inddrages og at aktiviteterne tager udgangspunkt i deres ønsker. At blive lyttet til og inddraget styrker følelsen af indflydelse på eget liv – og minder også om livet derhjemme.

Heldigvis er der mange gode eksempler, mange engagerede medarbejdere og dygtige ledere, der sikrer, at livskvaliteten for plejehjemsbeboere forbedres. Men vi hører desværre også om steder, hvor beboerne mistrives, hvor livsindholdet består af et fjernsyn, der larmer, eller hvor ventetiden på, at noget skal ske, er lang.

Sundheds- og Ældreministeriets undersøgelse af forholdene på landets plejecentre fra februar viste, at omfanget af aktiviteter er et af de områder, hvor der er størst forskel. De store forskelle mellem landets plejehjem er uacceptable. For uanset om man bor på Bornholm, i Brønshøj eller Brørup skal man være sikker på at få et liv på plejehjemmet præget af trivsel og indhold.

 

Ældre Sagen har indsamlet viden fra en række plejehjem, hvor livskvalitet og værdighed står højt på dagsordenen, som vi offentliggør til efteråret. De mange gode eksempler rundt om i landet viser, at det godt kan lade sig gøre. Og Ældre Sagen håber, at der i flere kommuner er opbakning til, at der skal gøres mere.