Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Erhvervskandidat: Det er genialt det der

Vi håber, at politikerne vil skele kraftigt til den uddannelsesmodel, der har kørt med succes i mange år i revisorbranchen til glæde for de studerende, erhvervslivet, universiteterne og samfundet.

Charlotte Jepsen. Fold sammen
Læs mere

Regeringen vil indføre en fireårig erhvervskandidatuddannelse, hvor den studerende kan arbejde samtidig med studiet. Det forslag er med en tidligere fodboldkommentators ord »genialt«. Det er en ren vindersag, og regeringen og de øvrige partier i Folketinget skal ikke tøve med at sparke bolden i mål.

På en erhvervskandidatuddannelse er den normale toårige studietid strakt ud over fire år. Det gør det muligt for den studerende at passe både studier og et fuldtidsjob. Det skaber basis for en stærk kobling mellem det teoretiske og praktiske og giver de studerende kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkedet. Virksomhederne får adgang til højtuddannede medarbejdere, som kan indgå i det daglige arbejde fra dag 1. Der skabes mere engagement, relevans og kvalitet på universiteterne, når der er et tæt samspil med erhvervslivet. Og samfundet sparer penge.

Vi har gode erfaringer fra revisorbranchen med, at de kandidatstuderende på cand.merc.aud.-studiet gennemfører deres studium på i gennemsnit tre år og tre måneder samtidig med, at de arbejder fuld tid og indgår på lige fod med deres kolleger i branchen.

Derfor ved vi også, at det er vigtigt, at grundstenene til erhvervskandidaten bliver lagt rigtigt. Barren for de studerende skal sættes højt, og ordningen må ikke blive en omgåelsesmulighed for de studerende, der ellers ville være fanget af fremdriftsreformens krav om studieaktivitet. Der skal være krav om både studieaktivitet og arbejdsaktivitet. Vi er bekymrede for ambitionsniveauet, når de første udmeldinger er, at kravet til arbejdsaktivitet kun vil være på 20-25 timer om ugen. Det lugter af et studiejob, hvor man ikke får de samme opgaver og ansvar som kollegerne. Og så flytter erhvervskandidaten ikke noget – hverken for de studerende, virksomheden eller universitetet. Rent praktisk er der heller intet til hinder herfor: På et fire års studieforløb bør der være plads til fuldtidsarbejde ved siden af et deltidsstudium.

En erhvervskandidat løser mange af de udfordringer, vi står med. Kvalitetsudvalget pegede i sin rapport fra januar 2015 på, at de studerende oplevede et kompetencegab i forhold til det, arbejdsgiverne efterspørger. Det gab kan vi være med til at lukke. Ved at putte praksis på teorien allerede mens teorien læres, gøres den levende, og de studerende tager samtidig de nyeste teorier ind i virksomheden. Det er win-win. Det skaber også mere engagement og relevans ind i universiteterne. Universiteterne får engagerede studerende, der er vant til at løfte og indgå i teams. De studerende kan give umiddelbar feedback til studiet og løfte kvaliteten og relevansen. Det er win-win-win.

 

Samfundsøkonomisk giver det også god mening at indføre erhvervskandidatuddannelsen. Én ting er, at de studerende tjener penge, betaler skat og ikke modtager SU. Noget andet er, at de heller ikke stiller sig i arbejdsløshedskøen efter sidste eksamen sammen med de øvrige dimittender, da de allerede er i job. Dimittendledigheden for cand.merc.aud.’ere var 2013 på ni pct og dermed markant lavere end for øvrige sammenlignelige uddannelser, som var på 22,5 pct. Det er win-win-win-win.

Vi håber, at politikerne vil skele kraftigt til den uddannelsesmodel, der har kørt med succes i mange år i revisorbranchen til glæde for de studerende, erhvervslivet, universiteterne og samfundet. Det er op til dem at sparke bolden i mål.