Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Én ting er vigtig, hvis vi skal sikre mennesker varig plads på arbejdsmarkedet

Flere års fremgang er kommet en række svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet til gode. Opsvinget er desværre ikke et quickfix. Vi må ikke bare lade stå til og overlade ansvaret til markedet alene. En mere progressiv reformkurs kan sikre øget velstand samtidig med, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet, og vi reducerer uligheden.

»Hvis vi skal invitere flere personer på kanten af arbejdsmarkedet ind, er det helt afgørende, at der investeres mere i den aktive arbejdsmarkedspolitik.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

Gennem de sidste seks år har vi i Danmark oplevet en massiv jobfremgang. Mere end 240.000 personer er kommet i job. Aldrig har der været så mange beskæftigede lønmodtagere, som tilfældet er i dag.

Opsvinget er også kommet de svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet til gode. I løbet af opsvinget er der bl.a. kommet godt 50.000 flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Flere seniorer arbejder, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet.

Men opsvinget er desværre ikke et quickfix, hvor vi blot kan læne os tilbage og se til. Selvom vi i disse år oplever en højkonjunktur, er hver 10. ung mellem 15 og 29 år stadig hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse, beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere er fortsat markant lavere end for personer med dansk herkomst og uligheden er steget.

Vi skal bruge opsvinget klogt og ikke klatte det bort. Vi skal sikre, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at flere kommer med på vognen. I disse år må vi ikke bare lade stå til og overlade ansvaret til markedet alene.

Lars Andersen Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Andersen SH (AE).

Desværre er medvinden til dansk økonomi løjet kraftigt af. Flere af vores vigtigste samhandelspartnere som fx Tyskland, Sverige og Storbritannien er i øjeblikket i bakgear, og Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina kaster lange skygger over den globale økonomi.

Arbejdsmarkedet er på vej ned i tempo, og det er klart, at det er svært at holde gang i jobfesten, hvis alle de lande, Danmark normalt fester med, går hjem. Det kan sætte en stopper for den positive udvikling, vi har set, hvor de svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet er kommet bedre med.

Hvis vi skal invitere flere personer på kanten af arbejdsmarkedet ind, er det helt afgørende, at der investeres mere i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Et område, som desværre har været udsat for besparelser de seneste år.

»Vi skal benytte os af de rigtige redskaber i den aktive arbejdsmarkedspolitik.«


Gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik kan vi sikre, at flere arbejdsløse kommer i job. Forskningen viser, at lande, der investerer meget i en aktiv arbejdsmarkedspolitik, typisk har en lavere andel af langtidsledige, og samtidig lavere ulighed.

Vi skal benytte os af de rigtige redskaber i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Der har været meget fokus på at få personer på kanten af arbejdsmarkedet i virksomhedsrettede forløb. Det er et udmærket første tiltag, men det kan ikke stå alene.

Hvis vi skal sikre mennesker en varig, tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at vi bygger oven på med uddannelse og opkvalificering. Der skal vel at mærke være tale om uddannelse rettet mod arbejdsmarkedet, som giver lønmodtagerne nogle kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Vi har ligeledes gode erfaringer med voksenlærlingeordningen, som vi med fordel kan styrke.

Nogle har også brug for en håndholdt indsats, fordi de udover ledighed slås med personlige og sociale problemer. Her kan mentorer være en hjælp. De kan hjælpe med at tackle stress og angst. De kan hjælpe med at huske vigtige aftaler. De kan hjælpe med at komme af sted til lægen. De kan få kontanthjælpsmodtagere til at se nye muligheder. Og de kan tage med på job for at tjekke, at alt er, som det skal være.