Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Dyrt at stå uden for bankunionen

Mikkel Høegh
Læs mere
Fold sammen

Mandag meldte nationalbankdirektør Lars Rohde ud, at det kan koste Danmark 50 mia. kr. at stå uden for bankunionen. Det er vi i Tænketanken EUROPA enige i. I oktober beregnede vi, at det kan koste op mod 55 mia. kr. over en femårig periode at stå uden for bankunionen.

Vi er lige nu vidne til en stigende grad af internationalisering af den finansielle sektor. Danske banker har flere udenlandske aktiviteter, og stadigt flere udenlandske banker opererer i Danmark. Det at drive bank er blevet en grænseoverskridende aktivitet, og det kræver grænseoverskridende regulering.

Danmark har nogle af EU’s største banker, når man ser dem i forhold til vores samlede økonomi. Flere af de såkaldte systemiske banker har således balancer, der overstiger det danske bruttonationalprodukt. Disse banker kan derfor ikke længere tøjles inden for nationalstatens rammer.

Det er derfor klart i Danmarks interesse med et tæt europæisk banksamarbejde med europæisk banktilsyn og muskler til at håndtere fremtidige bankkriser. Står vi uden for bankunionen, må de danske banker polstre sig, og det er dyrt.

I forbindelse med den sydeuropæiske gældskrise overraskede det mange, hvor stor en effekt krisen havde på dansk økonomi, selv om Danmark ikke har stor samhandel med de kriseramte lande. Det viser, at Danmark ikke kan isolere sig på det finansielle marked eller lave et nationalt værn mod sideeffekter af bankkriser i andre EU-lande.

Bankunionen får som konsekvens, at nationale særinteresser ikke længere kan komme i spil. Det betyder, at de finansielle markeder får lettere ved at gennemskue og sammenligne de finansielle produkter på forskellige markeder, hvilket medfører bedre priser og produkter. Denne effekt vil selv et styrket Finanstilsyn ikke kunne levere. Afkoblingen af nationale særinteresser er væsentlig i forhold til den ekstra polstring, som finanssektoren må påregne ved at stå på sidelinjen.

Det er rigtigt, at de danske banker skal betale til en fælles fond, hvis vi går med i bankunionen. Men sådan fungerer et forsikringssystem. Vi betaler en præmie for at komme af med en risiko, og det er sund fornuft. Dermed undgår vi ubehagelige regninger af en størrelsesorden, som slår bunden ud af vores økonomi.

Danmark skal med i bankunionen fra start, det er dyrt at vente-og-se. Og så er det desuden vigtigt, at vi får indflydelse i den fase, hvor vigtige ting besluttes.