Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Døden er en farlig løsning

SÔø?rine Gotfredsen Fold sammen
Læs mere

Mon ikke de fleste af os kan huske øjeblikke i livet, hvor man har tænkt på døden som en mulighed. Hvad enten det har været i en fortvivlet teenage-stund eller senere, når man har følt frygt for ikke at kunne blive god nok til at leve.

Tanken om døden er ofte nærværende i menneskesindet, idet vi jo som de eneste skabte væsner fuldt ud ved, at den venter. Derfor kan vi også vælge døden til, og hver gang debatten om aktiv dødshjælp blusser op, er det afgørende at overveje, hvad vores syn på døden betyder for synet på livet.

De hjerteskærende historier om personer, der gerne vil befries fra lidelse eller vide, at de en dag kan blive det, er med til at få et stort flertal af danskerne til at gå ind for aktiv dødshjælp.

Voksende pres for aktiv dødshjælp

Presset vokser og har nu fået Socialdemokraterne og de Radikale til at gå med til at se på sagen igen, og det er sandsynligt, at vi her i landet på et tidspunkt vil ændre reglerne og gøre aktiv dødshjælp lovligt.

Det vil være et dramatisk skridt, for alt dette handler om meget mere end den udbredte vedtagelse af, at enhver har ret til at bestemme over sit eget liv. Den tankegang er kraftigt inspireret af tidens individuelle livssyn, men den repræsenterer samtidig en forsimpling, idet man forsømmer mere grundigt at overveje konsekvenserne af på den måde at lade liv og død være et suverænt individuelt anliggende.

En lovliggørelse af aktiv dødshjælp vil nemlig også få betydning for vores fælles menneskelige norm, og man må spørge, om vi virkelig ønsker at leve i et fællesskab, hvor døden ophøjes som løsning.

Dette står i stærk kontrast til den ærefrygt over for livet, der netop gør den menneskelige skabning til noget helt særligt, og man kan hævde, at vi gennem en mentalitet, hvor døden kommes frivilligt i møde, kan fremme en udvikling, der måske vil udhule vores livskraft. Fordi det betyder noget at leve i et samfund, hvor man ikke længere for enhver pris vil kæmpe for overlevelse, og opbakningen til aktiv dødshjælp kan ses som tegn på en ret skræmmende bagatellisering af menneskets skæbnesvangre stilling mellem liv og død.

Karen Blixen skriver i sine vintereventyr: »Livet og Døden er to aflaasede Skrin, og det ene indeholder Nøglen til det andet«. Vi forstår hverken livet eller døden med vores erkendelse, men vi står midt imellem dem, hvilket i en grundtvigsk terminologi ses som en kamp mellem det gode og det onde. Og når man begynder at invitere døden indenfor som en allieret, er man i færd med at skifte banehalvdel og overgive sig til den kraft, der falder livet i ryggen.

På livets side

I dette samfund opdrages vi til at stå på livets side, og derfor synes det for os så ubegribeligt, når islamister ikke alene dræber tusinder, men også ophøjer deres egen død som et mål i sig selv. De elsker døden højere end livet, og mens dette livssyn stadig ligger fjernt fra vores kristne civilisation, skal vi mindes om, hvordan mennesket kan forfalde til ringeagt over for livet, når det holder op med ubetinget at tjene det.

Jeg ved, at dette kan lyde verdensfjernt for den lidende, der længes efter fred, og det er forståeligt, at man kan ende med at begå medlidenhedsdrab.

Men det må ikke blive fællesskabets vedtagne norm at tjene døden, for vores civilisation grunder i det modsatte. I en pligt til at værne om livet.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og journalist.