Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det sorte guld kan fremme det grønne samfund

»På trods af Parisaftalen vil en stor del af verdens energibehov stadig være dækket af olie og gas i 2050.« Fold sammen
Læs mere
Foto: CLAUS FISKER

Regeringen har netop fremlagt sin strategi for, hvad der skal ske med de olie- og gasressourcer, der ligger i den danske del af Nordsøen. Strategien viser, at vi kun har udnyttet godt halvdelen af ressourcerne. Der er altså et stort potentiale for at hive mere sort guld op af den danske undergrund og sikre tusindvis af arbejdspladser, hundredvis af milliarder til statskassen og forsyningsmæssig uafhængighed.

Kritikerne hævder, at det er uforeneligt med grøn omstilling og et brud på den globale klimaaftale fra Paris. Ingen af delene passer. Lad mig forklare hvorfor.

Med oliekriserne og de bilfrie søndage i 1970erne tog Danmark en strategisk beslutning om at blive et olie- og gasproducerende land ved at udnytte ressourcerne i Nordsøen. Det var en klog beslutning, der har skæppet over 400 milliarder kr. i statskassen til vores velfærdssamfund, skabt tusindvis af arbejdspladser og givet sikkerhedspolitisk stabilitet, fordi vi har været uafhængige af importeret olie og gas fra andre dele af verden som Rusland og Mellemøsten.

Med klimaaftalen i Paris har hele verden skrevet under på at skrue ned for CO2-udledningerne og omstille sine økonomier væk fra fossile brændsler og over til vedvarende energi. Aftalen var et vigtigt skridt for at undgå de alvorlige følger af globale klimaforandringer som hungersnød, naturkatastrofer og klimaflygtninge. Men tingene skifter ikke fra den ene dag til den anden.

På trods af Parisaftalen vil en stor del af verdens energibehov stadig være dækket af olie og gas i 2050. Verden vil være afhængig af olie- og gas de næste årtier, uanset om Danmark lukker og slukker for olie- og gasproduktionen i Nordsøen eller ej.

Danmark vil ligesom resten af verden være afhængig af olie og gas i mange år endnu. Selv om vi er et af de lande i verden, der gør mest for grøn omstilling. Selv om vi er det land i verden, der kan dække den største andel af vores elforbrug med grøn strøm fra vindmøller.

Dyr symbolpolitik

Når vi kører ind på en tankstation med vores biler, scootere eller motorcykler, løfter vi hanen og tanker brændstof. Sådan vil det være mange år frem i tiden. Om 30 år er det sikkert anderledes – her kører vi overvejende på el eller brint eller noget helt tredje.

Indtil da er det eneste, vi opnår ved at lukke og slukke for olie- og gasproduktionen i Nordsøen, dyr symbolpolitik, der koster tusindvis af danske arbejdspladser og slår et massivt hul i statskassen.

Ifølge regeringens nordsøstrategi kan Danmark være nettoeksportør af olie til 2026 og nettoeksportør af gas frem til 2032 – på nær nogle enkelte år. Her må vi spørge os selv, om vi skal fremstille vores egen gas eller købe den udefra?

Både økonomisk og sikkerhedspolitisk bør der ikke være noget at diskutere. Selvfølgelig er vi bedst tjent med at hente vores egen olie og gas op af Nordsøen.

Hvad så med klimaet?

Olie- og gasstrategien for Nordsøen er ikke et brud på Parisaftalen. Landene må gerne fortsætte med at producere olie og gas. Hvis Danmark ikke selv producerer olie og gas, skal vi importere det. Så ud fra et klimapolitisk synspunkt er der ikke vundet noget ved ikke at udnytte potentialet i den danske del af Nordsøen – snarere tværtimod, for produktionen af olie og gas i Nordsøen er som oftest mere klimavenlig end andre steder i verden.

Grønt er ikke gratis

Fortsat olie- og gasproduktion i Nordsøen står ikke i modsætning til regeringens grønne ambitioner om at gøre Danmark til et lav-emissionssamfund helt uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Til den tid er ressourcerne i Nordsøen sluppet op, og vores samfund kører formentlig på grøn el, biobrændstoffer, brint og teknologier, som måske slet ikke er opfundet i dag.

Faktisk kan det sorte guld være med til at fremme den grønne omstilling. Dels kan naturgassen være en klimavenlig trædepude på vejen mod det fossilfri samfund. Dels kan de massive indtægter fra Nordsøen bruges på investeringer i vedvarende energi.

Den grønne omstilling er ikke gratis. Hvis vi frasiger os indtægterne fra Nordsøen, skal pengene findes andre steder i statskassen ved højere skatter og afgifter, færre offentligt ansatte eller nedskæringer på velfærden.

Den grønne omstilling fortsætter – det er ikke et spørgsmål om enten-eller, det er både-og.

I efteråret præsenterer regeringen sit udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020, som skal vise vejen mod et Danmark uafhængigt af olie og gas i 2050. Regeringen har sat et ambitiøst mål om, at vi på vej dertil skal kunne dække mindst halvdelen af vores energibehov med vedvarende energi i 2030. Det bliver en ambitiøs grøn omstilling med sort guld fra Nordsøen som ét blandt mange elementer.