Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det religiøse landkort ændres

Lisbeth Knudsen, ansv.chef-redaktør

Den konservative politiske ordfører, Mai Mercado, gjorde sig forleden i en kronik her i Berlingske til talsmand for, at kristendomsundervisningen i folkeskolen skal være obligatorisk og gerne med en ekstra time om ugen. Ikke fordi, der skal ændres på vores religionsfrihed her i landet, og ikke fordi folk ikke skal have lov til at tro på, hvad de nu har lyst til, eller slet ikke tro på noget, men fordi vi er et kristent land. Fordi meget af vores kultur og værdier er grundlagt i den kristne tradition. Det er en rigtig spændende debat, hun rejser, og måske mere relevant, end hun faktisk lige havde forestillet sig. Vi har brug for en debat om det moderne menneskes forhold til religion og tro. Og om hvad det er for værdier, kristendommen giver os i et samfund anno 2015. Grunden til at den diskussion er mere aktuel end nogensinde er en kæmpe global analyse foretaget af den amerikanske tænketank, Pew research Center, om udviklingen i vores forhold til religioner i årene fremover. Hvis udviklingen fortsætter som nu, vil andelen af muslimer og kristne i verden ud af den samlede befolkning i 2050 være næsten lige med 30 pct. muslimer og 31 pct. kristne. I 2070 vil andelen af muslimer have passeret andelen af kristne ifølge undersøgelsen. Andelen af hinduister vokser med 14,9 procent og andelen af jøder kun med 0,2 procent frem til 2050.

I EUROPA ER udviklingen markant. Europa er den eneste region, hvor den samlede befolkning forventes at falde. Europas kristne befolkning vil falde med omkring 100 millioner mennesker i de kommende årtier til 454 millioner. Mens kristne fortsat vil være den største religiøse gruppe i Europa, forventes den at falde fra tre fjerdedele af befolkningen til mindre end to tredjedele. I 2050 forventes næsten en fjerdedel af europæerne (23 pct.) ikke at have noget religiøst tilhørsforhold, og muslimerne vil udgøre omkring ti procent af regionens befolkning mod 5,9 procent i 2010. I samme periode forventes antallet af hinduer i Europa at blive fordoblet til næsten 2,7 millioner, hovedsagelig som følge af indvandring. Buddhisterne forventes at stige til 2,5 millioner. I Danmark spår Pew Research Center, at andelen af muslimer vokser fra 230.000 i 2010 til 500.000 i 2050, mens andelen af kristne i Danmark falder 60.000 i samme periode til 4.570.000. Andelen af buddhister stiger med 40.000 til i alt 50.000 og andelen af hinduister i Danmark stiger med 30.000 til også 50.000. Andelen af jøder vil uændret være 10.000.

UNDERSØGELSEN SÆTTER vores kultur og værdier i perspektiv. Hvad er vores danske værdigrundlag, hvis troen og religionen trækkes ud? Andelen af ateister eller ikke-troende fordobles i Frankrig og Tyskland frem mod 2050, så de kommer til at udgøre den største gruppe i befolkningerne. Det religiøse landkort i Europa er under forandring. Det er ikke ateisterne, der vinder frem i Danmark i de kommende år ifølge undersøgelsen, men andre religioner. Vi har en tradition for, at respektere andre religioner her og godt for det. Også dem, der vælger ikke at tro på noget. Men religionsfriheden er præcis det overskud og den tolerance, man får af selv at vide, hvor man har rødderne solidt plantet kulturelt og værdimæssigt. Det er obligatorisk og ikke-forkyndende kristendomskundskab et godt middel til.