Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det privilegerede lægemiljø

»De kloge elever fra socialgruppe 5 skal lære at kæmpe, mens de dumme elever fra socialgruppe 1 skal sorteres fra.«

Henrik Day Poulsen, speciallæge i psykiatri. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

I Danmark er vi besatte af lighed. Alt skal være lige, og ingen må være bedre end andre. Har man blot lidt kendskab til den menneskelige natur, ved man, at lighedsprojektet er »mission impossible«. Ønsker man lighed, er uddannelse et af det første punkter, man skal sætte ind over for.

Ugeskrift for Læger bragte for nylig en interessant undersøgelse af, hvem der bliver læger. Lægeuddannelsen er den uddannelse, der i allerhøjeste grad tiltrækker de riges børn. En fjerdedel af dem, der læser til læge, kommer fra højindkomstfamilier og 46 procent kommer fra familier, hvor mindst en af forældrene har en lang videregående uddannelse. Mon der er meget anderledes blandt djøf’ere? Næppe.

Jeg tilhører den lille gruppe af læger, som er vokset op i et socialt belastet boligmiljø, nemlig Aalborg Øst, og hvor ingen af mine forældre havde en lang videregående uddannelse. Jeg boede under studiet sammen med en person, der var mønsterbryder, idet hendes far var taxachauffør og hendes mor ufaglært. Hun bestrider i dag en af landets højeste stillinger inden for lægevidenskaben.

Spørgsmålet er, om vi, der er opvokset langt væk fra strandvejsvillaerne, tænker anderledes og møder folk, der klarer sig dårligt i samfundet, på en anden måde end de velstilledes børn?

Er vi bedre til at sætte os ind i fattigdom og forstå usund levevis, og hvad der fører til den? Er vi sværere at narre, og bevirker vores baggrund, at vi bliver mere skeptiske over for folk, der forsøger at udnytte systemet, fordi vi så det som børn i det, der i dag kaldes for ghettoer? Bevirker en opvækst i trygge kår og blandt ligesindede, at man ikke udvikler sin kritiske sans, men altid tror på det bedste i mennesket, fordi man fra barnsben ikke har behøvet at kæmpe for noget som helst, men fået alt serveret på et sølvfad?

Undersøgelser har vist, at børn af succesfulde forretningsmænd sjældent klarer sig så godt som deres forældre, der kæmpede og skabte en formue ved hårdt slid. Bliver vi kort sagt bedre mennesker ved at kæmpe, end hvis alt kommer i en lind strøm i et beskyttet miljø? Gør velstand os naive og dovne?

Jeg ved det ikke, men på den politiske front er der dokumentation for, at de riges børn stemmer markant anderledes end resten af befolkningen. Blandt læger er Det Radikale Venstre det største parti efterfulgt af Socialdemokratiet. Næsten ingen læger stemmer på Dansk Folkeparti. Så velstand øger altså chancen/risikoen for, at du bliver venstreorienteret. I alt fald hvis du er læge.

Jeg tror, at vi har brug for, at lægestanden er bredt sammensat af folk fra alle samfundslag. Vejen hertil er, at vi i Danmark fokuserer mere på at kæmpe og gør vores skolebørn klar til en meget mere kompetitiv verden end i dag.

At satse på lighed og det ikke-elitære er ikke vejen frem. De kloge elever fra socialgruppe 5 skal lære at kæmpe, mens de dumme elever fra socialgruppe 1 skal sorteres fra. Jeg er kun nået meget langt i mit liv og er blevet velhavende på grund af hårdt slid. Jeg har intet fået serveret på et sølvfad. Og det har gjort mig stærk.