Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det er okay med den hest, DR

»Johannes Langkilde har fået sin kones hest transporteret til USA på Danmark Radios regning. And so what? Hvorfor skal jeg vide det? Ja, jeg betaler licenspenge, men jeg har også en klar forventning til indholdet. DR skal ifølge lovgivningen tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, og man er godt naiv, hvis man ikke ved, at det koster.«

På den ene side kritiserer vi den offentlige sektor for at være ineffektiv, innovationsdræbende og bekostelig, og på den anden side forarges vi, når offentlige virksomheder handler på markedsmæssige vilkår og tager den private sektors ledelsesmæssige redskaber i brug. Med markedsmæssige vilkår og ledelse mener jeg helt konkret forhandling med en medarbejder med det formål at servere det bedste for befolkningen.

Johannes Langkilde har fået sin kones hest transporteret til USA på Danmark Radios regning. And so what? Hvorfor skal jeg vide det? Ja, jeg betaler licenspenge, men jeg har også en klar forventning til indholdet. DR skal ifølge lovgivningen tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, og man er godt naiv, hvis man ikke ved, at det koster.

Hvis vi ønsker, at vi fortsat skal have et af verdens bedst fungerende offentlige systemer og velfærdssamfund, må vi revurdere vores tanker omkring det. Det må være tilladt at tage midler i brug, som man kender fra private virksomheder.

Måske er det Janteloven, der slår igennem i form af, hvad vi skal blande os i og gøre os til herre over, hvad andre kan tillade sig, og hvor grænsen skal gå. Vi må have tillid til organisationen i DR og stole på, at de gør deres arbejde ordentligt og i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.

Det er en normal procedure at forhandle løn og arbejdsbetingelser. Udfaldet er ikke altid at finde på lønsedlen. Andre forhold spiller en rolle og bidrager til de værdier, det enkelte menneske har. Det kan være mulighed for videreuddannelse, fleksible arbejdstider, firmabil, fitnesskort mm.

I flere år har man vidst, hvor stor betydning familien har i forhold til arbejdsglæde. Det er en fundamental base at tage afsæt i, og mange virksomheder har personalepolitikker, hvor man tager hensyn til medarbejderens tætte relationer i privatlivet. Offentligt ansatte adskiller sig ikke fra andre her. Hvis man som leder kan få mere ud af en medarbejder ved at tilgodese familieglæden, så er det oplagt og god ledelse.

For at blive helt konkret, så rykkede Johannes Langkilde sin familie op med rode på grund af sit arbejde. En hel familie skulle omstille sig, og så kan jeg ikke se noget galt i, at manden ønsker, at hans kone også trives. Faktisk synes jeg, at det er en sympatisk handling, og det kommer ikke os ved, hvad der skaber glæde for konen. Han har forhandlet, og vi har haft en dygtig journalist af sted.

Den ukonstruktive overvågning med det offentlige system truer vores velfærdssamfund. Jeg kan være nervøs for, at partier som Liberal Alliance vil bruge denne frygt til at indføre nedskæringer og snige en større grad af privatisering ind. Ved konstant at blande sig og anskue den offentlige sektor som en institution, der ikke må bruge ledelsesmetoder, som det øvrige samfund læner sig op ad, får vi så ringe kvalitet, at vi sagtens kan undvære den. Det vil jeg ikke ønske for Danmark.