Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det er ikke konventionernes skyld, at vi har integrationsproblemer

Kaspar Colling Nielsen leverer i Berlingske 18/11 en dystopi, hvor han forudser, at vi som nation vil vende os mod muslimer i en grad, der vil resultere i interneringer og deportationer, som det tidligere har ramt jøderne.

Forhåbentlig kommer det ikke så vidt, men jeg deler Colling Nielsens bekymring for det had, som muslimer – og for så vidt også andre minoriteter – mødes med i dag. Colling Nielsen har en åbenlys pointe, når han fremhæver, at sammenblandingen af asylpolitik, integrationspolitik og almindelige hadefulde ytringer har den uheldige konsekvens, at vi ikke bare lader integrationsudfordringer uløst, men forværrer og øger spændingerne i samfundet.

Jeg er derimod helt uenig i hans forklaring på, hvorfor vi står, hvor vi står. Ifølge Colling Nielsen er en af de væsentligste grunde til, at tingene har udviklet sig, som de har, at vi i Danmark og Europa er underlagt internationale aftaler. Men konventionerne står ikke i vejen for, at vi ændrer vores asylpolitik.

Flygtningekonventionen og Menneskerettighedskonventionen forpligter os først og fremmest til ikke at sende mennesker tilbage til forfølgelse, tortur eller nedværdigende behandling. Flygtningekonventionen kræver også, at vi behandler flygtninge på samme måde, som vi behandler vores medborgere, men den siger f.eks. ikke noget om, hvordan asylproceduren i de enkelte lande skal foregå.

Det er ligeledes et fejlskud at give de internationale konventioner skylden for de mange flygtninge og migranter. Det er ikke menneskerettighedskonventioner, som forhindrer Europa i at skabe en ydre europæisk grænse. Problemet er, at Europa og Afrika ligger tæt på hinanden, og at forarmelsen er så stor, at mange er villige til at risikere livet for at komme til Europa.

Konventionerne kan heller ikke klandres for integrationsproblemerne i Danmark. Menneskerettighederne er netop med til at sikre, at muslimer og andre minoriteter behandles med respekt, forståelse og samme forpligtelser og rettigheder som os andre. Hvis vi vil styrke integrationen, giver det ingen mening at skrotte rettighederne.

Tværtimod har vi netop nu brug for en international retsorden. Det internationale samarbejde hjælper et lille land som Danmark i det lange løb. Vi har for eksempel bedre muligheder for at samarbejde med og forbedre forholdene i de lande, flygtninge og migranter drives væk fra.

Samtidig har vi brug for spilleregler, der også fastholder magthavere som Putin, Erdogan og Orbán over for deres egne borgere. Så ikke bare for vores egen skyld, men også af hensyn til indbyggerne i f.eks. Rusland, Tyrkiet og Ungarn bør vi støtte op om konventionerne og ikke gøre dem til uretmæssige syndebukke for hverken integrationsmæssige udfordringer eller stigende had mod muslimer. Det er alvorlige og komplekse problemer, der må og skal løses på anden vis end via en menneskeretlig udmeldelsesblanket.

Louise Holck er vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder.