Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det er en ommer, Berlingske

»Der skal være nogle rammer, hvor man kan få afløb for sine frustrationer og aggressioner, når man ikke kan på den offentlige scene.«

29DEBJONAS-LYSKJ-R-FR-LUND-.jpg
Jonas Lyskjær Frølund Fold sammen
Læs mere

Berlingskes lederskribent fremfører 27. januar det synspunkt, at Mogens Lykketoft selv må have forsøgt at få sin 70-års tale offentliggjort, når han sender den på mail til 50 indbudte gæster fra sit fødselsdagsarrangement.

Heri mener Berlingske åbenbart at have en legitim begrundelse for at publicere talen. Berlingske gør det dog også klart 26. januar, at Lykketoft ikke har sigtet mod offentlig debat med sin tale, og at han er stærkt utilfreds med, at en af hans gæster har valgt at sende den til Berlingske.

Lykketoft mener, at hans private meninger skal forblive private – der må altså være forskel på, hvad man kan tillade sig at ytre i private sammenhænge, og hvad der er anstændigt i offentlige sammenhænge.

Denne skelnen mellem privat og offentligt er umådeligt rimelig i det hele taget, og ved nærmere eftertanke kan vi alle nyde godt af den. Det er nemlig helt sædvanligt og acceptabelt at kæde andre mennesker, kulturer, beslutninger, eller hvad det nu måtte være, sammen med sprogets største vederstyggeligheder og mest kreativt fornærmende vendinger – i privaten, vel at mærke.

Jeg vil mene, at den frihed faktisk er afgørende for at kunne holde kammertonen i den offentlige debat: Der skal være nogle rammer, hvor man kan få afløb for sine frustrationer og aggressioner, når man ikke kan på den offentlige scene.

Det er derfor med en vis sympati med Lykketoft og samtidig manglende forståelse for Berlingske, at jeg vil tillade mig at argumentere for, at det er Berlingske og ikke Lykketoft, der skylder en undskyldning.

Når Lykketoft udtrykkeligt tilkendegiver – inden avisen går i trykken – at hans udtalelser skulle forblive i en sluttet kreds, ville det have klædt Berlingske, om man havde respekteret hans ønske og dermed også været fortaler for, at der bør være plads til de grovkornede følelsesudladninger i private sammenhænge.

Det forekommer mig også særlig uforståeligt, at det netop er en avis som Berlingske, der vælger at se stort på hensynet til andre menneskers ønsker. Havde det været et formiddagsblad, som lever af og ånder for sensationsjournalistikken, havde det været mindre opsigtsvækkende.

Jeg håber, at Berlingske genovervejer sin journalistiske praksis i tilfælde som dette. Hvis man fører denne linje, er der mange andre end Lykketoft, der kunne blive hængt ud i avisen.

Men det er da helt indiskutabelt at foretrække, at vi ikke får kendskab til alles ærligste meninger om hinanden. I så fald ville meget samarbejde blive sværere.