Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Det drejer sig om elevernes undervisning

Ved de kommende overenskomstforhandlinger ønsker lærerne aftalte rammer, der sikrer lærerne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen i overensstemmelse med lovgivningen. Vi genåbner ikke slagsmålet om lærernes arbejdstidsregler, som det fejlagtigt er blevet fremstillet. Vi har aldrig ønsket et slagsmål, og vi er af den grundlæggende overbevisning, at gode rammer, der dels understøtter god undervisning, dels fungerer som godt planlægningsgrundlag for ledelsen, kun opnås gennem aftale. Den aktuelle problematiske situation på undervisningsområdet er tydelig dokumentation af dette.

Hele grundtanken i den danske model er, at parterne tager et fælles ansvar for at finde løsninger på de udfordringer, der er. Ved at finde løsninger, som begge parter bakker op om, skabes der holdbare løsninger, der fungerer i dagligdagen. Værdien af den måde at finde løsninger på kan ikke overvurderes. Det danske aftale- og overenskomstsystem er ikke en trussel mod dansk konkurrenceevne eller en effektiv offentlig sektor, men tværtimod en unik styrke.

I 2013 kollapsede den danske forhandlingsmodel. FN’s arbejdsmarkedsorgan ILO har netop påpeget, at forhandlingerne ved OK-13 blev stækket af regeringen, og at regeringen tilsidesatte væsentlige principper i FN-konventionen. Regeringen var ikke i stand til at holde armslængdeprincippet. Og offentlige arbejdsgivere har et helt særligt ansvar for at sikre frie forhandlinger. ILO slår klart fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgreb ikke var i orden.

Det er afgørende, at 2013 bliver en enlig svale, for konsekvenserne er desværre allerede tydelige. Den lov, der nu regulerer området, passer ganske enkelt ikke til virkeligheden, der er på en undervisningsinstitution. Mange lærere er havnet i en situation, hvor det er helt umuligt at leve op til den lovgivning, der er på området og til de politisk udmeldte forventninger.

En alvorlig følgevirkning er, at lærerne dels vælger faget fra, dels i langt større omfang bliver syge. Arbejdsmedicinske klinikker melder således om markant stigning i antallet af dygtige og engagerede lærere, som bliver alvorligt syge af stress, og 40 procent af landets kommuner har allerede nu svært ved at rekruttere medarbejdere til skolerne. Kombineret med meget lave ansøgertal til læreruddannelsen er der udsigt til en massiv lærermangel, hvis vi ikke gør noget nu.

Vi skal ikke genåbne genåbne et slagsmål om lærernes arbejdstidsregler, men vi skal bruge den danske model til at finde en fælles løsning på de helt åbenlyse problemer, som skolerne slås med. Vores krav er, at lærerne skal kunne leve op til loven. Det kan ikke just kaldes ublu.