Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Den tungnemme Birthe Rønn

Søren Krarup fhv. MF (DF) Fold sammen
Læs mere

Det er underligt, at Birthe Rønn Hornbech ikke fatter problemet vedrørende flygtninge eller asylansøgere i Danmark. Hendes kronik på årets sidste dag (Berlingske 31. december 2014) er et eksempel på villet tungnemhed.

Kære Birthe Rønn, vi to har talt om sagen mange gange og forhandlet den i adskillige år på Christiansborg, og det skulle derfor ikke være dig ubekendt, at det handler om indvandring, ikke om flygtninge. Det er frygten for en indvandring af fremmede, fortrinsvis muslimer, i et omfang, der vil ændre Danmark, som er baggrunden for den mangeårige kritik af den udvikling, der blev sat i gang med den katastrofale udlændingelov af 1983, og dette er noget andet end flygtninge.

Om flygtninge gælder nemlig, at de er her ikke permanent. De er her kun, så længe de ikke kan komme hjem. Som bekendt havde Danmark fra 1945 250.000 tyske flygtninge boende i ordentlige og forsvarlige flygtningelejre, indtil den sidste tyske flygtning i 1949 rejste tilbage til Tyskland, i øvrigt med taknemmelighed i sindet over den generøse og humane behandling, han havde fået i Danmark.

Flygtninge skal ikke integreres. De skal hjælpes, indtil de kan komme hjem til det land, de er flygtet fra. Flygtninge er ikke indvandrere, og når de søges gjort til indvandrere, er det et groft brud på den lovgivning, der skal herske på området, tillige betyder det en trussel imod den nation, som bestemmer i landet og udgør folket. Det er indvandringen, der er årsag til bekymringen, angsten, protesterne i den danske befolkning. Det er den indvandring, som katastrofeloven af 1983 legaliserede, som det danske folk i stadigt stigende grad siger nej til, og som politikerne – omsider – bliver nødt til at reagere på.

Det er derimod ikke flygtninge. Vi vil gerne hjælpe flygtninge – som flygtninge! Vi vil derimod ikke gøre flygtninge til indvandrere. Og vi vil have sikkerhed for, at denne katastrofale sammenblanding af forskellige kategorier ikke finder sted.

Problemet er i sidste instans nationalt eller folkeligt. Skal Danmark være danskernes land eller skal Danmark være et internationalt område, styret af EU, FN og alverdens internationale konventioner? Dette er spørgsmålet. Derfor de stadigt voksende protester i en befolkning, der er ved at blive fremmed i sit eget land.

Du burde faktisk kunne forstå det, Birthe Rønn.