Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

»De fleste af os burde have mulighed for at holde mere fri«

Danskernes ugentlige arbejdstid er lavere end nogensinde. Siden 1900 er den ugentlige arbejdstid faldet fra godt 60 timer til 37 timer i dag. Har vi nået grænsen for, hvad vi økonomisk og samfundsmæssigt kan klare – holder vi med andre ord for meget fri i Danmark? Berlingske har spurgt fem debattører.

Jeg synes slet ikke, at vi holder for meget fri i Danmark. Det er rigtigt, at vi hver især arbejder mindre i Danmark end i mange andre lande. Men til gengæld er stort set hele den danske befolkning ude på arbejdsmarkedet, både kvinder og mænd, så samlet set arbejder vi som befolkning rigtig meget.

Faktisk viser undersøgelser, at hver tredje forælder oplever at have svært ved at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Og 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af stress. Det er alvorlige tal, og de taler i hvert fald ikke for, at vi holder for meget fri i Danmark. Snarere det modsatte – at vi arbejder for meget.

Blandt andet derfor ser jeg gerne, at vi i løbet af de næste 10-15 år nedsætter den ugentlige arbejdstid til 30 timer, som vi foreslår i Alternativet. For mig giver det slet ikke mening, at så mange mennesker føler sig stressede, mens andre mennesker står og mangler arbejde. Og netop jobmangel kommer til at blive en langt større udfordring inden for den nærmere fremtid med nye teknologier og stigende automatisering.

Allerede inden for de næste årtier vurderer tænketanken Kraka, at automatiseringen vil betyde, at omkring 876.000 kendte stillinger vil forsvinde. Det er det, man kalder »jobløs vækst«. Men det behøver ikke at være en skidt udvikling, hvis vi bare sørger for at vende den til vores fordel. Ved at nedsætte arbejdstiden til 30 timer kan vi fordele arbejdet langt bedre mellem os, så færre mennesker vil stå uden job.

Samtidig skal det ikke forstås som, at Christiansborg nu skal til at bestemme, hvor meget vi hver især skal arbejde. Jeg har fuld respekt og forståelse for, at nogle mennesker lægger stor værdi og mange ekstra timer i deres arbejde. Sådan et menneske er jeg selv. Men ligesom det sagtens kan lade sig gøre at arbejde mere end 37 timer om ugen i dag, vil det også kunne lade sig gøre med en normtid på 30 timer.

Selvom det afgørende for mig er, at vi øger vores livskvalitet, er en vigtig fordel ved en 30 timers arbejdsuge også, at det gavner os rent samfundsøkonomisk. Vi bruger i dag milliarder af kroner på stressrelateret sygefravær, og med et stigende antal ledige vil udgifterne til understøttelse kun blive større.

Så for at gøre et simpelt svar – nej, vi holder ikke for meget fri – lidt mere nuanceret: Nej, de fleste af os burde have mulighed for at holde mere fri, så de, der ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet, får mulighed for at holde mindre fri. For mig at se vinder alle ved, at vi begynder at fordele arbejdet bedre mellem os.

Klik på linkene i teksten for at læse de øvrige fire debattørers holdning.