Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Dannebrog – meget mere end et flag

Tænketanken Europa er atter på banen for at fremme EUs sag. Denne gang har man produceret en menings­måling, der viser, at befolkningen er splittet i spørgs­målet om at lade EU-flaget pryde vore offentlige bygninger. I mange europæiske hovedstæder ser man som bekendt EU­-flaget side om side med det nationale. Men i Danmark (og Storbritannien mindes jeg) er der langt mellem EU-flagene. Og det har sin historiske forklaring.

EU-flaget er nemlig i sin opståen og anvendelse et politisk symbol. Sådan minder det om de tyske, franske og italienske flag, der symboliserer staten – republik­ken. EUs flag er en del af denne tradition. Men Dannebrog er så meget mere. Det indeholder både et kristent og et nationalt budskab og definerer således grund­stammen i vor nationale identitet. Som andre lande bruger vi også Dannebrog i udenrigspolitikken til at vise tilhørsforhold og ejerskab. Når eksempelvis canadierne ud for Grønlands kyst gør krav på den lille Hans Ø, markerer flåden det danske tilhørsforhold ved at plante Dannebrog.

Men først og fremmest er Dannebrog et varigt symbol, der gennem generationer fastholder os på det konkrete, historiske og forpligtende i livet. Mellem borgere og gennem slægter. Vor himmel skifter farve brat, men aldrig folkets flag, skriver Drachmann. Folkets flag, ja! Danmarks Helligdom, siger Ingemann. Kongehuset, flaget eller sproget er ikke bare symboler, der skiftes ud efter forgodtbefindende og skiftende luner. De er selve det DNA, der sammen med tusinde andre små og store ting binder os sammen som et folk. Som en familie. Derfor har Dannebrog sin særstatus, som EU-flaget aldrig kan konkurrere med.

Fra monark og regering til kolonihaven, juletræet og fødselsdagskagen – dét er Dannebrog. I modsætning til så mange andre flag er Dannebrog nemlig ikke blot et symbol på staten, men et billede på den danske dagligdag – til hverdag, sorg og fest. I vores fane er der intet skrydende eller pralende. Men et folkeligt fællesskab, der hæver sig over politisk kævl. Dannebrog er upolitisk, hævet over politik. Og netop sådan skal det være.

Dannebrog politiseres

Desværre er der gået mode i at politisere brugen af Dannebrog. Kritikken af Dannebrog i folketingssalen er et eksempel herpå. Forstår disse folk da ikke, at et flag er, hvad man gør det til? Det er som med danskhed – hvis man ikke vil det, er man ikke en del af det. Hvis nogen af frygt eller angst for andre afholder sig fra at bruge Dannebrog, så bliver flaget dermed politisk. Hvis derimod alle, som vi har kendt det gennem historien, stolt betragter flaget som sit, bliver det ingens. Og dette er netop, hvad Dannebrog skal være – ingens, og dermed alles. Og heri illustreres modsætning til EUs flag: Til enhver tid vil EU-flaget symbolisere et politisk tilhørs­forhold. Dannebrog er præcis det modsatte: hele folket – hævet over politik.

Folkets flag

Og derfor skal EU-flaget ikke have plads på linje med Dannebrog. EU-flaget sym­boliserer – som så mange europæiske flag – magten. Hverken lagkager, kolonihaver eller juletræer vil nogensinde prydes af EUs flag. Det er et statsflag. Dannebrog er folkets flag.

Der er i den forbindelse grund til at mindes 1919, hvor mange aviser markerede verdens ældste fanes 700 år. Både borgerlige og socialistiske/radikale aviser som Politiken og Socialdemokraten tog del i festlighederne og var enige om, at Dannebrog jo netop ikke er statens flag og således uden politisk konnotation. Om man stemmer rødt, blåt eller radikalt, kan alle slutte op om folkets flag. I sidstnævnte avis ymtede man endog ønske om, at Dannebrog og den socialistiske fane skulle stå side om side, hvilket senere rent faktisk blev praktiseret. Hvilken glæde!

Desværre mindes jeg ikke at have set det i min levetid. Men jeg vil da glæde mig over 1. maj-møder med Dannebrog sammen med de røde faner, selv om jeg ofte finder disse sammenkomster temmelig svulstige. Jeg vil begejstres over at se kulturradikale og andre, jeg er uenig med, synge til flagets hyldest og at vi i fællesskab kan samles på tværs af uenigheder netop om dette folkets flag. Ikke bare et symbol, men et håndgribeligt fænomen, der gennem historien har favnet og sammenholdt danskerne om det Danmark, som er vort. Alt det, som EU netop aldrig bliver.

Morten Messerschmidt er medlem af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti.