Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Danmark bliver rigere af EUs indre marked

»En gennemsnitsfamilie har en direkte økonomisk gevinst af det indre marked i form af en årlig merindtægt på 65.000 kr. EUs indre marked har fjernet barriererne for handel og investeringer gennem fælles regler til gavn for vores virksomheder, velstand, vækst og velfærd.«

Med Brexit forlader briterne EUs indre marked, der gør det muligt frit at handle på tværs af landegrænser ud fra et fælles regelsæt. De skal nu til at forhandle frihandelsaftaler, som næppe kommer til at stille dem lige så godt som de lande, der fortsat er med i EUs indre marked.

For en lille, åben økonomi som den danske er det en kæmpe fordel at være med i det indre marked. Vores medlemskab gør det nemmere at sælge vores varer og services til de andre lande, og mere eksport er noget, der skaber masser af arbejdspladser og giver os alle sammen flere penge på lommen. En ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet af konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz, viser, at Danmarks deltagelse i EUs indre marked er en stor gevinst for os alle sammen.

578.000 danske arbejdspladser var i 2014 direkte knyttet til eksport til de andre lande i det indre marked. Det svarer til en femtedel af den samlede beskæftigelse i Danmark. Analysen peger på, at EUs indre marked fastholder og udvikler nye arbejdspladser over hele landet.

Det skønnes i rapporten, at Danmarks BNP i dag er fem pct. højere, end det ville have været, hvis vi stod uden for EUs indre marked. I kroner og øre svarer det til, at BNP i 2016 var knap 100 milliarder kr. større, end det ville have været, hvis vi blot handlede på baggrund af de almindelige internationale frihandelsprincipper.

Helt konkret betyder det, at en gennemsnitsfamilie har en direkte økonomisk gevinst af det indre marked i form af en årlig merindtægt på 65.000 kr.

To tredjedele af dansk eksport går til vores europæiske naboer i det indre marked. Og det er ikke en tilfældighed. EUs indre marked har fjernet barriererne for handel og investeringer gennem fælles regler til gavn for vores virksomheder, velstand, vækst og velfærd.

Jeg tror, mange har glemt, hvor besværligt det var at eksportere før det indre marked. Dengang skulle samme vare leve op til forskellige regler i de forskellige lande.

Nu betyder f.eks. CE-mærkning, at et produkt overholder de fælles EU-regler, og en virksomhed skal derfor ikke foretage sig yderligere for at eksportere til flere forskellige EU-lande. Samtidig giver CE-mærkning forbrugerne vished for, at produktet opfylder de grundlæggende europæiske sikkerheds- og sundhedskrav mv.

Danmark har brug for løsninger, som rækker ud over landegrænserne. Med det indre marked kan danske virksomheder handle med 500 mio. forbrugere i stedet for kun fem mio. i Danmark – uden at blive mødt af alle mulige særregler. Det skaber vækst og arbejdspladser.

Frihandelsaftaler er gode, men et forpligtende samarbejde som EUs indre marked giver vores virksomheder og forbrugere langt større muligheder for at handle over grænserne. Jeg vil kæmpe for, at danske virksomheder også fremadrettet har de bedste muligheder for at eksportere deres varer til EU og resten af verden.