Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Dan Harders fejl og misforståelser

Redaktør Dan Harder, Israel- online.dk, kritiserer onsdag 9. august i en kronik i Berlingske et indslag i P1 Orientering fra 15. juni. Under overskriften: »DR sammenligner Israel med Nazityskland«, beskylder han DR for at have »udbredt en infam, antisemitisk løgn om jødisk ondskab«, samt »overtrådt en hel række journalistiske grundprincipper«.

Kritikken er rettet mod et indslag, vi sendte om emnet: »Både egyptere og israelere opflaskes til had«. Vi hører først om hadforbrydelser mod de kristne koptere i Egypten. Derefter et interview med den israelske professor i uddannelse og lingvistik ved Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, Nurit Peled-Elhanan.

I interviewet kritiserer professoren i krasse formuleringer de israelske skolebøger for racisme og refererer til nazisternes omtale af jøder.

Dan Harders misforståelse ligger i, at han gør professorens holdninger og udsagn til Orienterings. Det er ikke dårlig journalistik at interviewe kontroversielle folk med stærke meninger. Tværtimod behandler vi på Orientering netop kontroversielle emner, personer og holdninger.

På intet tidspunkt i indslaget giver vores studievært eller medarbejder udtryk for sympati for professorens udtalelser. Og det er heller ikke rigtigt, at professorens »uhyrlige anklager fremføres som uomtvistelige facts«.

Tværtimod udfordrer vært Louise Windfeld-Høeberg undervejs professorens pointer ved at spørge journalist Mia Ulvgraven, der selv har studeret i Israel, om Peled-Elhanans konklusioner stemmer overens med Mia Ulvgravens egne observationer. Det afviser Ulvgraven, da hun først refererer Peled-Elhanans afvisning af, at palæstinensisk undervisningsmateriale på samme vis er propagandistisk og hadefuld, og dernæst fortæller, hvordan hun selv har set palæstinensisk børne-TV, der fx fortæller børnene, at de skal tage sten og kaste efter israelere, der banker på deres dør. »Palæstinensiske børn eksponeres helt sikkert også for en hadsk fremstilling af israelere,« fastslår hun – efter at have undret sig over den israelske professors påstand om det modsatte.

Mistede sin datter

I præsentationen af Nurit Peled-Elhanan nævnte vi udover hendes titel, at hun er menneskerettighedsforkæmper og har fået Europa-Parlamentets Sakharov-pris for at tale for de palæstinensiske menneskerettigheder. Og så fortæller vi, at forskeren selv har mistet sin 13-14-årige datter i et palæstinensisk selvmordsangreb.

Her kritiserer Dan Harder værten for »med slet skjult beundring«, at bemærke: »Til trods for at hun har oplevet det, så kæmper hun palæstinensernes sag.« Det er journalisten og ikke værten, der fremfører denne kendsgerning, og det er ukorrekt at tillægge journalisten beundring i stemmen i den anledning. Oplysningen er relevant at medtage for at give et nuanceret billede af personen bag holdningerne.

I tre lydklip fra interviewet dokumenteres, at professoren har stærke meninger, og at skolebøgerne i hendes optik er decideret racistiske. En pointe, hun bombastisk understreger ved at sammenligne bøgernes skildring af palæstinensere med nazisternes af jøder: »Et problem, der skal løses.« Men det er professorens sammenligning, ikke journalistens og værtens, og det kunne lugte lidt af censur at tage det ud af interviewet.

Slagside?

Israel-Online-redaktøren anfører, at et studie fra 2013 konkluderer, at negative fremstillinger af »den anden« er mere udbredt i palæstinensiske og ultra-ortodokse israelske bøger, end i de israelske mainstream-skolebøger. Redaktøren skriver, at det er »en konklusion i direkte modstrid med Mia Ulvgravens såkaldt faktuelle udmelding.« Men den konklusion drager Mia Ulvgraven overhovedet ikke, for journalisten forholder sig i indslaget slet ikke til forholdet mellem udbredelsen i palæstinensiske og i israelske skolebøger.

I kronikken refererer Dan Harder den israelske professor for, at nedgørelse af palæstinensere har til formål at skabe gode soldater til den israelske hær – og citerer dernæst Mia Ulvgraven for, at det en opfattelse, hun er enig i. Det er forkert. Mia Ulvgraven giver ikke udtryk for sin egen mening, men refererer logikken i den – overvejende israelske – forskningslitteratur, hun mødte på sit studium. Det er i den litteratur, hun genkender Peled-Elhanans rationale.

Overskriften til Dan Harders kronik »DR sammenligner Israel med Nazi-Tyskland«, er således både helt forkert og udtryk for skribentens tilsyneladende misforståede opfattelse af indslaget i Orientering.

Men det ville have klædt os i Orientering, hvis vi udover den præcise præsentation af den israelske professor havde nævnt, at hun også i Israel er en kontroversiel person, hvis forskning er genstand for diskussion og debat. Men det kendetegner som bekendt mange politikere, forskere og meningsdannere i øvrigt, uden at vi af den grund skal ignorere dem.