Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Brian Mikkelsen: Vi passer rigtig godt på boligmarkedet

Mads Claus Rasmussen. Fold sammen
Læs mere

Vores boligmarked er for tiden præget af stigende aktivitet. Især i hovedstaden er aktiviteten høj. Det har mange købere opdaget i jagten på en ny bolig. Det har regeringen og jeg naturligvis også.

Baggrunden er, at det går godt i dansk økonomi. Der skabes vækst, og beskæftigelsen stiger. Samtidig er vi i en situation med meget lave renter. Det smitter af på priserne på boliger – særligt i de største byer.

Den udvikling følger regeringen helt tæt, og vi har taget bestik af situationen. Derfor har vi taget en række initiativer på det seneste, hvor vi populært sagt »letter foden fra speederen« på boligmarkedet. Vi har f.eks. indført nye retningslinjer for långivning, så vi begrænser udbredelsen af de mest risikobetonede lån. Det betyder, at husstande med meget høj gæld ikke kan benytte afdragsfrie flex-lån.

Der er indført en aftale om fremtidens boligbeskatning, der er med til at dæmpe prisstigningerne på ejerlejligheder i København. Der er indført et princip om udbetaling på fem pct. af købssummen. De initiativer skal passe på vores boligmarked.

Berlingske beskrev 24. november, hvordan en tænketank i Bruxelles – Bruegels – mener, at vi er gået til boligmarkedet »med fløjlshandsker«. Jeg har svært ved at finde belæg for den påstand i artiklen. I øvrigt mener Bruegel, at vi skal målrette initiativer på boligmarkedet mod de store byer. Det har vi jo haft en bred debat om i Danmark, hvor vi har konkluderet, at det ikke er en god idé at lade lånereglerne følge kommunegrænserne. Nationalbanken har for nylig i et høringssvar til de nye retningslinjer været positiv over for en ensartet behandling af låntagere i hele landet.

De nye retningslinjer opfylder det formål, som Brugel efterlyser. De vil netop have størst virkning i de større byer, hvor gælden i husstandene i gennemsnit er højere. Vi har med de nye regler fundet en god balance.

I København står vi i en særlig situation, hvor flere faktorer påvirker efterspørgslen på boliger – ikke kun de gode økonomiske tider. Mange mennesker vil gerne bo i København, og det er kun godt, at vi har en levende og attraktiv hovedstad. I forhold til efterspørgslen efter boliger i København er udfordringen imidlertid, at der er forholdsvis mange andels- og lejeboliger, mens ejerlejlighedsmarkedet er begrænset. Det betyder, at ejerlejlighedspriserne stiger forholdsvis kraftigt, når efterspørgslen stiger. Der bliver heldigvis bygget flere boliger i København i disse år, men der er behov for initiativer, udover låneregler, der strukturelt kan forbedre rammerne for antallet af boliger. Derfor har jeg igangsat projektet Hovedstaden 2030 for hovedstadsområdets fremtidige udvikling. Her er et af emnerne netop planlægning og plads til boliger.

Regeringen ønske er meget enkelt: et stabilt og robust boligmarked. Vi passer bedst på boligmarkedet med balancerede initiativer samtidig med, at vi løbende holder godt øje med udviklingen.

Brian Mikkelsen er erhvervsminister (K).