Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

»Bor man i Skagen kan man ikke forvente samme service, som hvis man bor lige ved siden af Rigshospitalet«

For nylig blev det afsløret, at flere læger i Region Nord havde foretaget operationer, som de ikke var kvalificeret til at udføre. Regionen meddelte straks, at nu skulle de faglige kvalifikationer for alle læger tjekkes. Men kom det fuldstændig bag på Udkantsdanmark, at kvaliteten af læger kan være svingende?

Det er svært at finde speciallæger til de små sygehuse. Man har forsøgt at importere læger fra udlandet, men kulturelle og sproglige udfordringer er ofte en stopklods for et godt resultat. I psykiatrien har man valgt at uddelegere lægelige opgaver til sygeplejersker og psykologer. Og det kan naturligvis ikke undgå at gå ud over kvaliteten. En jysk sygeplejerske gik da også i medierne for nogle måneder siden, da hun fandt, at det var uansvarligt, at hun skulle stille psykiatriske diagnoser. For det at diagnosticere er jo en udpræget lægeopgave. Jeg vil nødig have en diagnose fra en fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog – endsige få udskrevet medicin.

De seneste år har politikerne gået amok i at tjekke landets sygehuse og lægepraksis. De såkaldte akkrediteringsprogrammer har som en steppebrand hærget og læger er blevet bedt om at dokumentere, at de har rene negle, går i kitler med korte ærmer og ikke bærer ur eller smykker. Men akkrediteringen tjekker ikke det allervigtigste; nemlig at lægen stiller den rigtige diagnose og ordinerer den rigtige medicin. Jeg har selv lige haft besøg af to repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen på et rutinebesøg, og de tjekkede min journalføring, medicindosering og om der var papirhåndklæder på toilettet. Men idet de ikke var uddannede psykiatere, kunne de naturligvis ikke tjekke kvaliteten af min diagnosticering og ordinationer. Kun om jeg holdt mig inden for de rekommanderede doser. Sagt med andre ord: kontrolbesøget giver ingen sikkerhed for, at jeg rent faktisk er en dygtig læge, men kun sikkerhed for, at jeg følger nogle bureaukratiske retningslinjer.

Hvem har så ansvaret? Ja, regionerne og politikere har i årevis vidst, at der er mangel på speciallæger, men har forsøgt at bilde folk ind, at man godt kan have små, perifere sygehuse med høj kvalitet. Alibiet har været de førnævnte akkrediteringsprogrammer og brug af udenlandske læger og ikke lægeligt fagpersonale til at løse lægelige opgaver.

Regionerne har altså bildt befolkningen ind, at de rejser på 1. klasse, men selve flyvningen foregår på økonomiklasse. Løsningen er, at man erkender, at man må lukke mindre sygehuse og opbygge større enheder med høj faglighed. Læger tiltrækkes naturligvis som alle andre af penge, men også af at være i et fagligt stærkt miljø med udvikling og forskning. Patienterne i Udkantsdanmark må så acceptere, at de skal transportere sig længere end i dag. I helt akutte tilfælde kan helikoptere løse transportproblemet.

Bor man i Skagen kan man ikke forvente samme service, som hvis man bor lige ved siden af Rigshospitalet. At tvinge læger til at arbejde på de små sygehuse er ingen god løsning. Det vil kun skabe stor utilfredshed. At overbetale læger kan sikkert lokke nogen til Udkantsdanmark, men den eneste langtidsholdbare løsning er at opgive illusionen om det hyggelige lokale sygehus, hvor en tvangspræget DJØF-kultur skal sikre kvaliteten.