Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Bobleplast og bølgepap - bare en tanke

Einar Skulason
Læs mere
Fold sammen

»Kommer I nu her igen?«

»Er det nu også nødvendigt med al den her sikkerhed?«

Ovenstående er hyppigt stillede spørgsmål som legepladsinspektørerne får, når vi kommer på besøg i en institution eller på en bemandet offentlig legeplads. Svaret er rimeligt ligetil. Med den viden vi har om børn og deres leg, unge og deres motoriske udvikling, kan vi bedre tage vores forholdsregler og sørge for, at de alvorlige skader ikke opstår.

Dermed ikke sagt, at de legepladser som bliver inspiceret er 100 pct. sikre, og uden mulighed for, at der kan ske alvorlige skader. Men vi gør det bedre, fordi vi ved bedre. Ved at legepladserne bliver inspiceret af en uddannet inspektør en gang årligt, har man mulighed for at reducere risikoen for alvorlige skader. Som certificeret inspektør og ejer af Legepladseftersynet.dk, med fem certificerede inspektører, er jeg modstander af at pakke børn ind i vat. Der må være en mellemting mellem høne- og ravnemor fordi børns lyst til at lege mange gange er baseret på, at det gerne må være lidt »farligt« og udfordrende. Vi hører ofte børnene sige, at det skal kilde i maven når de leger.

DER ER FLERE, som mener, at legeværdien mangler, når det skal være så sikkert, men sikkerheden kan godt opretholdes, uden at det går ud over legeværdien.

Som inspektør med mange års erfaring kan jeg sige, at de legepladser, vi ser årligt og hvor der er aktion på rapporten, hæves sikkerhedsniveauet uden at det går ud over legeværdien. Det kræver dog, at inspektioner og udtalelser bunder i legepladsstandarden EN1176, som er den europæiske sikkerhedsstandard for legepladser, og at inspektøren bruger sin sunde fornuft ved inspektion og afrapportering.

Der er desværre nogle, der laver deres egen fortolkning af legepladsstandarden, kommer med farvede udtalelser, misinformation og underkender certificerede redskaber. Det skaber unødig frygt når disse inspektører udtaler sig, efter sigende på baggrund af standarden, dog uden at deres informationer kan bekræftes.

Det er ikke legepladsinspektørens opgave at komme med personlige holdninger til, hvad der er sikkert eller ikke. Legepladsinspektørens primære opgave bør være at registrere, notere og dokumentere afvigelser iht. legepladsstandarden, som kan give brugeren invaliderende eller dødelige skader, punktum. Legepladsejere bør kunne stole på deres inspektør, når det gælder sikkerheden på legepladsen.

SOM EJER ELLER producent af legepladsredskaber, bør man have børns leg, udvikling og derefter sikkerhed i tankerne. Man bør huske, at børn ikke er dumme og ikke bør pakkes ind i bobleplast og bølgepap, men udfordres, så de kan udvikle deres motoriske færdigheder, og blive til selvstændige og selvhjulpne unge.

Legepladsen skal ikke være så sikker som muligt, men så sikker som nødvendigt. Bare en tanke.