Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Bevar modtageklasserne

For alle vores børns skyld skal modtageklasserne bevares, så flygtningebørnene kommer godt og sikkert ind i klassen, bliver så dygtige, de kan og kommer videre på samme måde som danske børn.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.

Sådan skriver ministeriet for børn, undervisning og ligestilling på sin hjemmeside.

Undervisning er en ret for alle børn i Danmark, og selv om folkeskolen i disse år kan være et stormfuldt sted at opholde sig, når man er skolebarn, er klasserummet stedet, hvor vi udklækker nye demokratisk indstillede danske medborgere.

Vi ved, at modtageklasserne står for skud, når regeringen foreslår, at det skal være op til kommunerne selv at vurdere hvor lidt undervisning, man kan nøjes med at tilbyde flygtningebørn.

Vi ved også, at børnene i folkeskolen lige nu er i gang med en svær øvelse, nemlig at få inklusionen til at lykkes, så »alle børn kan blive så dygtige, de kan«.

I 7.B kan det knibe med at få alle med på den parole. De blev lagt sammen med en klasse fra en nedlagt skole, de har haft mange lærerskift, der er kommet nye inklusionselever – nu skal de modtage flygtningebørn, som ikke har gået i modtageklasse. Tidligere kom flygtningebørnene fra modtageklassen, hvor de fik de opbygget relationer med andre elever i frikvartererne, de fik intensiv danskundervisning, og lærerne i modtageklassen fulgte med ind i normalklassen for at hjælpe med det faglige, kontakten til kammeraterne og med forældresamarbejdet.

At starte i 7.B uden at have styr på det danske sprog, uden at vide, hvad natur/teknik er, uden at kende spillereglerne for demokratiet i klasserummet – det kræver en personlig styrke og en forældreopbakning, som vi ikke kan forudsætte, at man har som flygtningebarn fra krigen i Syrien.

For 7.B kræver det også, at vi udsætter dem for en stor ekstraopgave. Pigen fra Syrien er den nye sidekammerat, men hun forstår ikke, hvad vi siger, og hun skal have hjælp i alle timer og frikvarterer, en hjælp hun ikke altid selv er klar over, at hun har brug for. Hvem skal være hendes sidekammerat?

Vi er nødt til at bevare kravet om god modtageundervisning for flygtningebørnene, så vi ikke overlader integrationen til tilfældige studentermedhjælpere.

For alle vores børns skyld skal modtageklasserne bevares, så flygtningebørnene kommer godt og sikkert ind i klassen, bliver så dygtige, de kan og kommer videre på samme måde som danske børn.

Lise Witfelt,folkeskolelærer

Høve Bygade 26, 4550 Asnæs