Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Ateistisk Selskab missionerer som fundamentalister

Ateistisk Selskab er en forening, der ikke tror på eksistensen af et højere væsen. Man kunne måske forledes til at tro, at det er en forening, der hygger sig med kaffe og kage. Men nej.

Foreningen missionerer med det sigte at omvende troende til ikke troende. Det forsøger Anders Stjernholm og Morten Fitzgerald, der begge er aktive i foreningen, at belyse i Berlingske 28. februar.

Det generer de to ateister, at Folkekirken i henhold til Grundloven nyder en særstilling. Så længe den er gældende, er der ikke religionsfrihed eller mulighed for at være fri for religion, mener de to. De påstår også, at et flertal i befolkningen venter på troens liberalisering.

Nu er det sådan, at der er trosfrihed i Danmark. Og også frihed til ikke at tro. Ellers ville Ateistisk Selskab næppe være en realitet. At der i befolkningen skulle være et flertal for at ændre på den bestående ordning holder ikke, men må bero på ønsketænkning. En ændring af Grundloven er der ikke flertal for, hverken i Folketinget eller i befolkningen.

Anders Stjernholm og Morten Fitzgerald antyder også, at det ikke er helt frivilligt at være medlem af Folkekirken. Ej heller for myndige personer. Et synspunkt, der i virkeligheden er med til at umyndiggøre medlemmer af Folkekirken. Er man troende, er man, hvis man skal tro Ateistisk Samfund, ikke selvstændigt tænkende.

Det indtryk får man også, når man læser selskabets formålsparagraf, hvor det fremgår, at man opfordrer folk til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens. Underforstået, at hvis man er troende, så er man ikke i stand til at tænke kritisk og selvstændigt.

Der er noget Erasmus Montanus over den argumentation, som Ateistisk Selskab fremfører. Man har set lyset, man er bedrevidende, og dermed kommer man til at minde om religiøse og fundamentalistiske missionærer, der også har mere end svært ved at anerkende og begribe, at andre kan have en anden opfattelse af eksistensielle spørgsmål end en selv.

Anders Stjernholm og Morten Fitzgerald stiller i Berlingske spørgsmålstegn ved Bibelens fortællinger om Gud og Jesus, og det skal de da have lov til. Det gør vi troende og medlemmer af Folkekirken også. Tro og tvivl er nemlig forbundne kar, med mindre man er fundamentalist, og dem er der vist nok ikke mange af i den danske folkekirke. Anders Stjernholms og Morten Fitzgeralds kommentarer efterlader indtrykket af, at de ikke har begrebet ret meget af, hvad tro er.

Troen på eksistensen af et højere væsen er en uhåndgribelig størrelse og et personligt og følelsesmæssigt anliggende. Troen lader sig ikke efterprøve i praksis, da eksistensen af et højere væsen ikke kan bevises. Lige så lidt som troen på ikke-eksistensen af et højere væsen kan bevises. Men som et selvstændigt tænkende menneske og et helt frivilligt medlem af Folkekirken tillader jeg tvivlen at komme et højere væsen – min Gud - til gode.

Keld Holm er fhv. direktør.