Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Alt det Samuelsen glemmer at fortælle

»Finansministeriets beregninger viser ganske rigtigt, at de massive skattelettelser, som Liberal Alliance foreslår, isoleret set vil skabe private arbejdspladser. Men Anders Samuelsen glemmer at fortælle, at LAs økonomiske kur har en bagside.«

»Samlet set er LAs politik et kæmpe eksperiment, som vil gøre op med nogle af de mest fundamentale værdier i Danmark: den fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, sammenhængskraften og solidariteten med de svageste,« skriver finansminister Bjarne Corydon. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Liberal Alliance har i den seneste tid brugt beregninger fra Finansministeriet til at blåstemple sin egen liberalistiske politik. Baggrunden er et svar til Folketinget, hvor Finansministeriet har regnet på en række forskellige initiativer, som LA ønsker at gennemføre.

Læs også: Corydon: Ja, LAs politik ville give 124.000 flere et job, men...

Beregningerne viser – ikke overraskende – at massive skattelettelser isoleret set vil skabe private arbejdspladser, hvilket partileder Anders Samuelsen har brugt til at udlægge sit partis samlede forslagskatalog som den helt rette medicin for Danmark. Hvad Samuelsen glemmer at få med – hvilket ellers er meget klart beskrevet i svaret fra Finansministeriet – er, at der er nogle endda meget markante bivirkninger af LAs økonomiske kur: Den vil føre til en rundbarbering af vores fælles velfærdssamfund, give risiko for stigende ledighed i en årrække, gøre op med fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, føre til knap 100.000 færre offentligt ansatte og give en voldsom skævvridning til fordel for de rigeste og til ulempe for de fattigste.

Når nu Samuelsen selv glemmer centrale pointer fra det svar, som Finansministeriet har leveret til Folketinget, vil jeg tillade mig at gå lidt dybere ned i dem her.

Læs også: Læs hele svaret fra Corydon - der har skabt jubel hos Liberal Alliance

For det første og helt overordnet fremgår det meget klart af svaret, at der er tale om en modelberegning. Dvs. at man ikke bare kan konkludere at verden vil blive, som modellen forudsiger, hvis man gør, som LA ønsker. Der er mange elementer og faktorer, som ikke indgår i en modelberegning, men som er relevante at se på. Finansministeriets regnemodeller er, som det også fremgår af svaret, bedst egnet til at regne på konsekvensen af marginale ændringer – altså mindre ændringer – af f.eks. skatter og afgifter. Derfor er der meget stor usikkerhed forbundet med at regne på så vilde (grundlæggende) omlægninger af samfundet, som Anders Samuelsen lægger op til. Er der nogen, som har hørt Samuelsen pointere dette nogen steder?

For det andet er der spørgsmålet om, hvad forslagene vil gøre ved det velfærdssamfund, de fleste danskere kender og elsker. Her konkluderer Finansministeriet, at LAs forslag samlet set vil »indebære ganske vidtgående ændringer af det danske samfund.« Jo, forslagene vil medføre en større vækst i den private sektor, men samtidig betyde »en kraftig reduktion af den offentlige beskæftigelse og det offentlige forbrug[...]Frem mod 2025 vil den offentlige beskæftigelse skulle reduceres med 92.000 fuldtidspersoner i forhold til i dag – svarende til mere end hver 10. offentligt ansat.«

92.000 færre offentligt ansatte. Det er rigtigt, rigtigt mange. Samuelsen glemmer at forklare, at der er stor risiko for, at de mange offentligt ansatte ikke bare kan få job i det private, fordi den tilpasning til arbejdsstyrken, som han forventer, først kommer over længere tid. Derfor kan hans politik give stigende ledighed i en årrække og forsinke genopretningen af økonomien efter krisen.

Samuelsen forklarer slet ikke, hvordan den offentlige sektor skal fungere med 92.000 færre ansatte. Han henviser i runde vendinger til betragtninger fra Produktivitetskommissionen om muligheder for effektiviseringer. Men han giver intet konkret svar på, hvem de 92.000 ansatte, som skal sparkes ud af det offentlige, skal være. Er det sygeplejerskerne? Sosu-assistenterne? Skolelærerne? Politibetjentene?

Samuelsens politik vil derfor – som Finansministeriet skriver i svaret – føre til lavere kvalitet og dækning i det offentlige sundhedssystem, lavere kvalitet i uddannelserne og færre ressourcer til at fastholde et veludbygget socialt sikkerhedsnet. »Alternativt kan øget egenbetaling indgå som et centralt element i finansieringen af den offentlige velfærd,« som det hedder i svaret. Samuelsen er altså i gang med at rokke ved grundpillerne under det, jeg som socialdemokratisk finansminister anser som noget af det vigtigste i det danske samfund: fri og lige adgang til sundhed og uddannelse. Dermed lægger han danskernes opbakning til den fællesfinansierede velfærd på rouletten med risiko for, at den særlige samfundsmodel, vi har opbygget over generationer, tabes.

Læs også: KOMMENTAR: Lighedsfundamentalisternes kynisme

Samuelsen bruger Finansministeriets beregninger som grundlag for at påstå, at uligheden i Danmark ikke vil blive løftet mere, end at vi fortsat omtrent er på niveau med Sverige. I dette regnestykke udelader han dog at tage højde for konsekvensen af den lavere offentlige service, som hans politik vil medføre. Når den offentlige service forringes går det nemlig hårdest ud over de svageste i samfundet, som typisk bruger det offentlige mest.

I svaret konkluderes der, at »gevinsterne ved forslagene er samlet set meget ulige fordelt [...] Indregnes fordelingsvirkningerne af lavere offentligt forbrug, indebærer forslagene samlet set en reduktion i forbrugsmulighederne for de 10 pct. med de laveste indkomster med knap 9.000 kr.«

I forhold til den såkaldte gini-koefficient, som er et udtryk for graden af ulighed i et samfund, vil LAs forslag – hvis man tager hele billedet med og også indregner betydningen af dårligere offentlig service – forøge indkomstforskellene i samfundet »svarende til en stigning i Gini-koefficienten på 4¾ pct.-point,« som det hedder i svaret. Det er altså langt, langt mere alvorligt end den fortælling, Samuelsen rejser rundt med.

Samlet set er LAs politik et kæmpe eksperiment, som vil gøre op med nogle af de mest fundamentale værdier i Danmark: den fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, sammenhængskraften og solidariteten med de svageste.

Samuelsen er i sin gode ret til at mene, at det er dét samfund, han ønsker. Og når Folketinget beder Finansministeriet regne på konsekvenserne af de fremsendte forslag, gør ministeriet selvfølgelig det. Men man må kunne forlange, at Samuelsen husker at få både forside og bagside på mønten med, når han bruger Finansministeriets beregninger til at legitimere sin egen politik.