Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

»Alle bør spørge sig selv, hvornår de sidst gik unødigt til læge«

Foto: Shutterstock. Fold sammen
Læs mere

Min kone og jeg holder af at læse Anne Sophia Hermansens (ASH) klumme i Berlingske, fordi hun tager bladet fra munden. Det vækker debat og eftertanke. Men jeg vil give ASH lidt modspil til klummen »Ja tak til brugerbetaling hos lægen.«

ASH skriver: »Vi ser lægen cirka syv gange om året – i Sverige er frekvensen 1,6.« I Danmark har vi nem adgang til læge. Det er en organisatorisk styrke, og understøtter samtidig bedste evidens for god folkesundhed; at have adgang til læge og endnu bedre, adgang til samme læge.

De syv årlige kontakter til egen læge i Danmark, repræsenterer samtlige kontakter til de faggrupper, der arbejder i almen praksis. Det kan være blodprøvetagning, sygeplejekontrol, email eller lægekonsultation. Beskriver den svenske statistik på 1,6 ikke blot kontakt til en læge på en svensk vårdcentral? I Danmark foretager egen læge desuden gynækologiske samt børneundersøgelser, hvilket de ikke gør i Sverige.

ASH argumenterer for brugerbetaling som i vore nordiske broderlande. Det er en politisk prioritering. I Norge og Sverige er skattetrykket henholdsvis ti procent og otte procent lavere i et samfund med brugerbetaling. Her er jeg enig med ASH i at »provenuet fra brugerbetalingen skal da heller ikke gå til statskassen, men tilbage til borgerne i form af skattelettelser.« Men det er vigtigere at sammenligne, hvad almen praksis reelt koster. Hvilket nordisk land giver mest sundhed for pengene »all inclusive«?

I Danmark er omkostningerne for de syv årlige kontakter til egen læge 1.450 kr pr.borger om året inklusive lægevagt. I Sverige er all-inclusive prisen det tredobbelte per borger!

Jeg er helt enig med ASH i, at »allerede nu skulle vi indføre, at hver borger årligt modtager en opgørelse over, hvad de mange lægebesøg har kostet.« At borgere får en sms om, at lægekonsultationen kun honoreres med 140 kr. eller sygebesøget 228 kr., vil overraske mange.

Hvis det skal give mening, bør opgørelsen gælde hele sundhedssektoren. Besøget ved speciallæge (500 kr.), skadestue (800 kr.), sygehusambulatorium (1.500 kr.) og ambulancetransport (3.000kr.) skal også oplyses. Det burde Danske Regioner medvirke til.

ASH tror, at brugerbetaling vil reducere antal »hypokondere« i almen praksis. Med 21 års erfaring som læge kan jeg ikke pege på »unødige« konsultationer. Jeg synes, alle bør spørge sig selv, hvornår de sidst gik unødigt til læge. Kerneydelsen er at finde de syge blandt raske, og det gøres bedst ved nem adgang til faglig vurdering. Desuden skal de raske holdes raske, og eksempelvis børnefamilier rådgives i egenomsorg – et emne, vi oplever stigende interesse for.

Tak for at sætte fokus på området, ASH. Intet system er perfekt. Men lad os ikke lave det om til noget, der er mere uperfekt.

Specielt ikke på et uoplyst grundlag.