Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Alkohol: Står frihed over fællesskab??

Man er altid i en relation til andre, og nogle gange fungerer alkohol som opløsningsmidlet af disse relationer.

Mandag 5. december beskriver Kristian Ditlev Jensen i en kronik i Berlingske det at nyde alkohol ansvarligt og den personlige stillingtagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om genstandsgrænser.

Han har fuldstændig ret i, at det er ens eget valg at drikke for meget, og konsekvenserne skal den enkelte leve med, hvad enten det er alkohol, utroskab eller motion, men...

Alkoholindtagelse er for mange en nydelse, en del af den danske hygge, hvor genstandsgrænserne skal hjælpe os til ikke at udvikle sygdomme, mens vi hygger os med alkoholen. Det er en samfundsopgave at tænke på folkesundheden som et fælles anliggende. Individets frihed til at vælge frit på et oplyst grundlag er vigtigt for sundheden, men mennesket er aldrig alene. Man er altid i en relation til andre, og nogle gange fungerer alkohol som opløsningsmidlet af disse relationer. For en del (ca 140.000 alkoholafhængige) går det ud over familiens trivsel og måder at være sammen på. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen peger netop på, at det ikke altid er et soloanliggende at indtage alkohol (»Alkohol i Danmark 2015«). Tit er der andre, som kan komme i klemme i friheden til at træffe egne beslutninger. Det sker for 122.000 børn, som vokser op i et hjem, hvor en andens ret til at drikke kan få store konsekvenser for deres fremtidige liv. Individets handlinger har altid konsekvenser, men det er ikke altid individet selv, der betaler den største pris for sine handlinger.