Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Vi bygger håndværkskollegier for fremtiden

I modsætning til, hvad man i sidste uge kunne læse i Berlingske, har BRFfonden i den grad et formål og opfylder tillige alle regler og forpligtelser for en fond.

Direktør i BRFfonden Kristian May svarer på Jørgen Astrup Hansen kronik i Berlingske 5. februar: »Jeg ved ikke, hvorfra myterne om BRFfondens manglende formål stammer, men jeg håber, det nu står klart, at vi både er en fond, og vi i den grad har et formål for vores uddelinger.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jørgen Astrup Hansen havde 5. februar i Berlingske en tilsyneladende opsigtsvækkende kronik om BRFfonden med titlen »Historien om otte milliarder kroner i en fond uden et formål«.

Det kunne jo være en god historie, hvis den var korrekt. Det er den bare ikke.

BRFfonden har nemlig i den grad et formål og opfylder tillige alle regler og forpligtelser for en fond.

Fondens formue på knap otte milliarder kroner er resultatet af sammenlægningen af BRFkredit og Jyske Bank tilbage i 2014. Efter sammenlægningen ejede datterselskabet  BRFholding 25 pct. af selskabskapitalen i Jyske Bank og i dag 21,26 pct. af selskabskapitalen i Jyske Bank. BRFfonden vil gennem BRFholding også fremover være en betydende aktionær i Jyske Bank og dette er i sig selv jo et klart formål for fonden.

Det er en stor formue, som vi ønsker at forvalte ordentligt samtidig med, at vi vil dele ud til formål, der er til gavn for samfundet. Vi har brugt god tid på at finde et formål, der er i overensstemmelse med fondens oprindelige grundtanker, og hvor vi tillige kan skabe et unikt bidrag. Det er en bevidst strategi, hvor vi har undersøgt forskellige muligheder, inden vi lagde os fast på, hvor BRFfonden kan spille en både afgørende og vigtig rolle.

Valget er faldet på etableringen af et antal håndværkskollegier rundt omkring i Danmark

Formålet er at skabe gode rammer for menneskers liv og fastholde og udvikle den stærke håndværksmæssige tradition, vi har i Danmark. Bevarelsen og udviklingen af håndværket er en afgørende forudsætning for at skabe de bedste bolig- og bygningsmæssige forudsætninger for god trivsel og livskvalitet.

Skal styrke respekt for faget

Med håndværkskollegierne vil vi så at sige »skabe rammer for dem, der skaber rammer for os«, dvs. de unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse primært inden for byggeri.

Kollegierne skal styrke respekten for håndværksfagene, tiltrække flere unge til uddannelserne og derigennem sikre, at vi også i fremtiden har dygtige håndværkere i Danmark. Det kommer ikke af sig selv, og derfor har vi valgt at fokusere vores donationer til dette formål.

Kristian May Fold sammen
Læs mere

Fonden har et meget højt ambitionsniveau for håndværkskollegierne. De skal demonstrere det bedste af dansk byggeskik og arkitektur på højt niveau, og faciliteterne for de unge skal være helt i top. Vi vil f.eks. kombinere kollegiet med værksteder og faglig vejledning,

Vi er ved at have det første projekt klar, og vi glæder os til over de kommende år at investere i og udvikle yderligere kollegier rundt omkring i Danmark. Vi har foreløbig afsat 100 millioner kroner til etableringen af det første kollegium.

Jeg ved ikke, hvorfra myterne om BRFfondens manglende formål stammer, men jeg håber, det nu står klart, at vi både er en fond, og at vi i den grad har et formål for vores uddelinger - at skabe gode rammer for unge håndværkere og dermed være med til at sikre den danske tradition for håndværk.