Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Topledelse under forandring – vejen frem for kvinderne?

Hvad skal der til for at få flere kvinder op i de ledende stillinger? Der er fire oplagte greb.

»Kun 75 ud af 1000 topstillinger er i dag besat af kvinder, og andelen af kvindelige ledere har kun rykket sig lidt til 19 procent (...) Det er ikke bare en dårlig udnyttelse af vores talentmasse, men endnu vigtigere dårligt for værdiskabelsen, innovationen og sammenhængskraften, således som adskillige undersøgelser fra konsulenthuse og læreanstalter har dokumenteret,« skriver Jens M. Howitz. Fold sammen
Læs mere

Man aner panikken og frustrationen over den manglende udvikling i andelen af kvindelige ledere i erhvervslivet. Senest har vores minister for ligestilling truet med at lægge virksomhederne i offentlige gabestokke, og hvis det så heller ikke virker, kan en sidste desperat udvej blive at pålægge virksomhederne kvoter.

Kun 75 ud af 1.000 topstillinger er i dag besat af kvinder, og andelen af kvindelige ledere har kun rykket sig lidt til 19 pct. Det selvom kvinderne for længst har overhalet mændene på de lange videregående uddannelser, som udgør rekrutteringsgrundlaget til erhvervsvirksomhederne.

Så hvad er det, der gør, at kvinderne ikke når helt til tops? Kunne det være, fordi vi grundlæggende kører videre med et forældet syn på lederrollen?

Jeg har mødt mange kvinder, som ikke vil acceptere topjobbet på de nuværende præmisser. De finder prisen for høj og vælger derfor instinktivt at sige fra til topjobbet. Så hellere stille sig tilfreds med et mindre job, hvor der synes at være en bedre balance mellem arbejde og et meningsfyldt privatliv.

Jens M. Howitz Fold sammen
Læs mere

Det er ikke bare en dårlig udnyttelse af vores talentmasse, men endnu vigtigere er det dårligt for værdiskabelsen, innovationen og sammenhængskraften, som adskillige undersøgelser fra konsulenthuse og læreanstalter har dokumenteret.

Så hvad skal der til for at få flere kvinder op i de ledende stillinger?

Det skorter ikke på dokumentation for, at diversitet fremmer værdiskabelsen. Men ikke desto mindre er der stadig for mange virksomheder, som tilsyneladende ikke gør sig umage nok for at fremme ægte diversitet, som jo ikke bare handler om at få kvinder op, men om at få en større mangfoldighed i tænkemåde og erfaring repræsenteret i de øverste ledelseslag.

Kravene til en topleder er store på både det faglige og personlige plan. Han eller hun forventes at ofre det, der skal til, og honoreres selvfølgelig også for det. Vi taler meget om individet, fremhæver de 100 kvinder på toppen, men hvad med at tænke hele ledelsesholdet? Hvor værdien netop ligger i at udnytte holdets forskellighed til at skabe bedre langsigtede resultater for virksomheden.

Et sidste og nærliggende greb at tage fat i, er den skævvridning, der ligger i afviklingen af barslen. Kvinderne tager 90 pct. af barslen og kun to uger er øremærket til mændene, selvom de fleste lande omkring os har rykket sig markant mod mere ligestilling på dette centrale område. Bare at følge EUs minimums direktiv med to måneders betalt forældreorlov til begge forældre vil være et væsentligt skridt i retning mod mere ligestilling og dermed mere lige vilkår for både far og mor, som ønsker at gøre karriere.

Gennem en reel tro på, at diversitet skaber værdi, vil der være bedre plads til individuelle hensyn og forståelse for de forskelligheder, vi kommer med. Og lederrollen ville også kunne virke mere tillokkende for ikke mindst de kvinder, som føler et særligt ansvar for at få kabalen til at gå op med familie og job.

Både mænd og kvinder vil i langt større grad kunne identificere sig med rollen som leder i en virksomhed, hvor diversitet, inklusion og forskellighed er en del af virksomhedens reelle værdigrundlag.