Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Tavakoli-sag: Når Socialtilsynet selv skader et barn

Jaleh Tavakoli og hendes mand er blevet frataget deres godkendelse som plejeforældre, fordi Tavakoli er sigtet for at dele en video af en halshugning af enten en dansk eller norsk kvinde i Marokko sidste år. Tavakoli er med andre ord dømt af Socialtilsynet.

Firoozeh Bazrafkan Fold sammen
Læs mere
Foto: Firoozeh Bazrafkan Jonas Skovbje

I disse tider sidder de hårde konsekvenser løst. Man dømmer gerne, inden nogen er dømt af en domstol.

Og således er Jaleh Tavakoli og hendes mand blevet frataget deres godkendelse som plejeforældre for en pige, som har boet trygt og godt hos parret i alle sine otte leveår. Og hvorfor er de det?

Jo, Jaleh Tavakoli delte en video af en halshugning af enten en dansk eller norsk kvinde i Marokko sidste år. Det gjorde hun, fordi medierne havde fedtet med, hvad der i virkeligheden var sket de to kvinder. Sandheden skal frem, mente hun.

Jaleh Tavakoli er sigtet og dermed ikke dømt i sagen. Alligevel vælger Socialtilsynet at inddrage godkendelsen netop med henvisning til den »alvorlige« og »grænseoverskridende« strafbare handling, som hun er sigtet for. Socialtilsynet har med andre ord allerede dømt Jaleh Tavakoli. Og det har den konsekvens, at man nu vælger at fjerne en lille otte-årig pige, som aldrig har kendt andet end sin plejefamilie. Hun er netop ikke et udsat plejebarn med særlige behov af den grund alene, at hun aldrig har kendt andet end sin familie og sin mor, Jaleh.

Socialtilsynet mener, at Jaleh Tavakolis politiske arbejde går ud over hendes plejedatter. Det er en meget underlig begrundelse, da Jaleh var politisk aktiv allerede, da hun og hendes mand fik plejefamiliegodkendelse. Men dengang var hun selvfølgelig i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, og hun havde dengang som nu hemmelig adresse.

Man er i Socialtilsynet i tvivl om Jalehs »etik og moral« og hendes evne til at lære sin plejedatter at passe på sig selv online, når nu hun har delt den video. Jeg er til gengæld i tvivl om Socialtilsynets evne til at skille tingene ad. Med få undtagelser er alle vi voksne mennesker med børn ganske fint i stand til forstå forskellen på voksenting og børneting. Vi deler ikke cigaretter, alkohol, porno og Facebookdebatter om terror med vore børn.

Men det stopper ikke der. Man er bange for, at Tavakolis politiske arbejde vil blive projekteret over på hendes datter af hendes klassekammeraters forældre. Seriøst?

Man kan altså ikke engagere sig i politisk arbejde, hvis man vil være plejefamilie? Eller er det bare Jaleh Tavakolis specifikke, politiske arbejde, som bekymrer Socialtilsynet ? Det må man gerne svare på. Jeg skaber selv kunst, som min datter hverken kan eller vil forstå på nuværende tidspunkt, så det bliver hun jo ikke involveret i.

Selve sigtelsen er også absurd. Vi har da ingen problemer med at dele videoer af Islamisk Stats voldsorgier. Vi ser også gerne steningsvideoer fra Iran, og homoseksuelle, der henrettes ved hængning. Den navngivne, syriske flygtningedrengs døde krop på en græsk strand er blevet et ikon. Intet af ovennævnte har mig bekendt ført til domsfældelse. Men det er måske noget helt andet, hvis man er en ung, blond pige?

Rettelse: I det oprindelige debatindlæg var overskriften »Tavakoli-sag: Når Socialstyrelsen selv skader et barn«, ligesom at socialstyrelsen var nævnt flere gange i indlægget. Socialstyrelsen er ikke tilsynsmyndighed og er ikke involveret i socialtilsynenes sagsbehandling - hverken generelt eller i den konkrete sag. Det er Socialtilsynet, der er tilsynsmyndighed og har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier.