Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Skybrudsplaner truer københavnernes søer

Københavns og Frederiksberg kommuner har opstillet tre scenarier, som Dansk Naturfredningsforening langtfra er glade for. I stedet ønsker DN en åben og grundig offentlig proces.

Søerne i København. Her Sankt Jørgens Sø Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

De indre søer i København, det vil sige Sortedams-, Peblinge- og Skt. Jørgens Søerne, er et af Københavns mest ikoniske områder. Søerne passeres og bruges hver dag af titusindvis af københavnere. Søerne er et vigtigt rekreativt aktiv, de er et vigtigt naturområde og en vigtig del af byens kulturhistorie.

Søerne blev fredet i 1966. Fredningen fastlægger, at Københavns Kommune er forpligtet til »at bevare søarealerne som sådanne« ... En fredning efter naturbeskyttelsesloven varer evigt og kan kun ændres, hvis der gennemføres en ny fredning. En fredning gennemføres og besluttes af fredningsnævnet og er en proces, som tager år at gennemføre.

Ole Damsgaard Fold sammen
Læs mere

Niels Hartung Nielsen Fold sammen
Læs mere

Københavns og Frederiksberg kommuner har for et halvt år siden offentliggjort tre scenarier, som illustrerer, hvordan Skt. Jørgens Sø kan indgå i tilknytning til skybrudssikring af dele af Nørrebro og Frederiksberg. Scenario 1 og 2 betyder en kraftig sænkning af vandstanden i en eller begge Skt. Jørgens Søer og en sløjfning af Svineryggen.  Scenario 3 medfører kun en mindre vandstandssænkning, og at søernes form bevares stort set som i dag.

Efter DNs opfattelse er scenario 1 og scenario 2 i direkte modstrid med fredningens indhold og hensigt. Indgrebene vurderes også at være for vidtgående til, at de kan gennemføres ved en dispensation fra fredningen. Scenario 3 kan muligvis gennemføres på baggrund af en dispensation. Udover de fredningsmæssige forhold er det efter DNs opfattelse væsentligt at understrege, at søerne udgør et sammenhængende hele, som vil blive ødelagt, hvis Skt. Jørgens Sø reduceres til en mindre lavvandet sø med omkringliggende grønne skråninger.

DN anerkender, at det er nødvendigt at foretage en skybrudssikring af byen. Men det er vores holdning, at eventuelle indgreb i de fredede søer skal ske med størst mulig respekt for fredningen og på baggrund af grundige og sagligt funderede analyser af de muligheder, som findes. Desuden skal konsekvenserne for søernes vandmiljø og naturindhold belyses ordentligt. Det samme gælder konsekvenserne for søernes rekreative værdi og for søerne som et af byens vigtigste byrum.

De tre offentliggjorte scenarier giver ingen information om, hvilke alternative muligheder, der har været undersøgt. Der informeres heller ikke om konsekvenserne af de foreslåede indgreb.

Det er derfor DNs anbefaling, at man i stedet for at træffe politisk beslutning om at gå videre med et af de tre scenarier, som det nu er lagt op til, skal ske i løbet af januar 2019, i stedet gennemføres en åben og grundig offentlig proces. En proces hvor alternativer i forhold til at bruge Skt. Jørgens Sø som skybrudsbassin belyses, og hvor konsekvenserne af forskellige mulige alternativer bliver ordentligt klarlagt.

De tre scenarier kan ses på følgende link https://www.kk.dk/skt-joergens-soe