Religion undergraver demokratiet

Jo mere religion, der er i et samfund, desto sværere betingelser har demokratiet. Derfor må vi forsvare retten til blasfemi.

Som politisk aktiv ateist bliver jeg ofte mødt af spørgsmålet: »Er din kamp overhovedet relevant længere?«

Til dette er svaret et rungende »Ja!« For selv i Danmark – dette land der af mange ses som meget sekulært – rammer det ateistiske standpunkt lige ned i de mest grundlæggende diskussioner i vores demokrati. Diskussioner hvor vi for længst burde være kommet langt videre.

Således kunne vi i går læse om Udlændinge- og Integrationsministeriets årlige medborgerskabsundersøgelse hvoraf det fremgår, at 48 pct. af efterkommere af indvandrere mener, at religionskritik bør forbydes. Omend dette tal måske ikke er overraskende, er det naturligvis skræmmende højt. Der er ingen tvivl om, at det danske samfund her står med en kæmpeudfordring i forhold til at få en stor befolkningsgruppe til at forstå essensen i vores demokrati.

Næsten endnu mere rystende går hele 20 pct. af etniske danskere også ind for et forbud imod religionskritik. Vi taler altså om hver femte borger anno 2019. Det er uforståeligt og beklageligt, at så mange mennesker åbenbart ikke forstår og ikke forsvarer en demokratisk tilgang til store spørgsmål i samfundet.

Simon Nielsen Ørregaard Fold sammen
Læs mere

Hvad er blasfemi helt præcist? Det skændes de lærde om, som de altid har gjort, men det egner sig ikke for retsinstanser, der skal træffe eksakte juridiske afgørelser. Hvor går så grænsen mellem blasfemi og ytringsfrihed? Det spørgsmål diskuteres desværre også. Desværre fordi det i en ateistisk optik slet ikke er relevant. Enten har vi ytringsfrihed, eller vi har det ikke, og uden ytringsfrihed intet demokrati.

Dette synspunkt kalder nogle for ytringsfrihedsfundamentalisme. Til dette vil jeg sige, at de individuelle friheder er truet af disse holdninger. Det gælder i vores land, hvor ytringsfriheden er under pres, men også i andre lande, hvor ateisme defineres som blasfemi og straffes hårdt. I 13 lande endda med dødsstraf.

»Vi ser et gennemgående mønster i verdens samfund. Jo mere de er bygget op omkring religion, desto sværere betingelser har demokratiet.«


I Danmark fik vi langt om længe afskaffet blasfemiparagraffen i 2017. Én anakronisme mindre i det danske demokrati. Det burde egentlig være en ret enkel sag, men naturligvis var der modstand fra religiøse sider. Ikke mindst fra en række danske folkekirkepræster, som åbenbart stadig sætter hensynet til den »harmløse« kulturkristendom over et meget vigtigt demokratisk princip. Til en konference om religionsfrihed på Christiansborg for nylig var den danske katolske biskop en varm fortaler for love mod blasfemi.

Vi ser et gennemgående mønster i verdens samfund. Jo mere de er bygget op omkring religion, desto sværere betingelser har demokratiet, herunder de individuelle menneskerettigheder, som vi til tider er rede til at gå i krig for. Læg nøje mærke til, at dette ikke er et forsvar for blasfemi, men et forsvar for retten til blasfemi. Demokrati er en balancegang på en knivsæg. Det lyder måske sværere, end det egentlig er. Men der skal åbenbart ikke meget religion ind i ligningen, før man undergraver demokratiet.