Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Politiet må opruste i sager om partnervold

38.000 kvinder bliver hvert år udsat for fysisk vold, og cirka dobbelt så mange oplever at blive udsat for psykisk vold. Det er på tide, at politiet opretter særlige enheder med fokus på at forebygge vold i nære relationer, akkurat som politiet har bandeenheder.

»Vi kender de tværgående politienheder fra bekæmpelse af rockere og bander samt i sager om seksuelle overgreb mod børn. Disse områder er løftet gevaldigt gennem høj specialisering. Samme metoder kan selvfølgelig overføres til personfarlige forbrydelser i nære relationer,« skriver Lisbeth Jessen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er tydeligt, at politiet har for få muligheder og for få ressourcer til at løfte sager om partnervold – uanset grovheden. Det er problematisk for retssikkerheden. For tiden sætter TV2 fokus på problemet, og det er velkomment.

Næsten alle kvinder, der bor på Danners krisecenter, er tilbageholdende med at anmelde ham, der har udsat dem for vold – uanset om volden har været psykisk, fysisk eller seksuel. Når de ikke anmelder, skyldes det ikke kun hensynet til fælles børn og manglende fysiske beviser, det skyldes i høj grad manglende tiltro til systemet, og at de har meget på spil. På krisecentrene fornemmer vi kvindernes frustration og den manglende politimæssige prioritering af eksempelvis sager om tilhold.

Lisbeth Jessen Fold sammen
Læs mere

For kvinder med minoritetsbaggrund, der har et usikkert opholdsgrundlag, er politiets manglende prioritering særlig problematisk, for det betyder, at kvinderne uden dom for volden står foran udvisning og risiko for at blive adskilt fra egne børn, hvis de begærer skilsmisse fra voldsudøveren. Så for dem er den mindst ringe løsning at blive hos voldsudøveren.

Børn i familier med vold vokser op med daglig frygt og usikkerhed, der forhindrer dem i et frit og rigtigt børneliv. Hvis det skal standses, skal vi forebygge volden og håndtere sagerne konsekvent som det, de er: kriminelle handlinger.

I Danner anbefaler vi derfor, at politiet opretter enheder med veluddannede medarbejdere centrale steder i landet. Enhederne skal arbejde tværfagligt med at forebygge vold, monitorere politiets praksis og voldens omfang samt efterforske personfarlige forbrydelser i nære relationer.

Vi kender de tværgående politienheder fra bekæmpelse af rockere og bander samt i sager om seksuelle overgreb mod børn. Disse områder er løftet gevaldigt gennem høj specialisering. Samme metoder kan selvfølgelig overføres til personfarlige forbrydelser i nære relationer, som i alt for mange år er blevet nedprioriteret til gengæld for tidens trends inden for kriminalitetsbekæmpelse. Det kræver naturligvis at politiet tilføres nye ressourcer – i sidste ende vil samfundet spare penge, fordi de voldsberørte borgere hjælpes bedre, og problemet bekæmpes strukturelt.

Særligt kvinder er udsat for vold fra en i deres nære relation, og det er en stor forhindring for at opnå ligeværd og ligestilling i Danmark. 38.000 kvinder bliver hvert år udsat for fysisk vold, og cirka dobbelt så mange, svarende til fire ud af 100 kvinder, oplever at blive udsat for psykisk vold.

Der er ikke tale om individuelle ukønnede hændelser, når det sker for så mange hvert år. Vold mod kvinder er normaliseret og så godt som straffrit herhjemme. Så en opprioritering af politiets ressourcer til centrale enheder til bekæmpelse af denne type vold, er den eneste rigtige vej at gå – i tilgift kan enhederne med deres efterforskningsmæssige ressourcer formentlig forhindre nogle af de cirka ti kvindedrab, der sker hvert år som følge af partnervold.