Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Nutidens krige rettes direkte og kynisk mod børn

Verdens ledere er i denne weekend samlet til deres årlige sikkerhedskonference i München. Ny rapport fra Red Barnet dokumenterer, hvordan krig rettes direkte mod børn som del af en kalkuleret krigsførelse. Det system, der skulle forhindre alvorlige krænkelser af børn, er brudt sammen.

Red Barnet dokumenterer i en ny rapport, hvordan krig rettes mod børn som kalkuleret krigsførelse. Her er det et arkivfoto fra november 2017, da Berlingske besøgte en flygtningelejr i Bangladesh på grænsen til Myanmar, hvor mere end 900.000 rohingyaere var flygtet til. På fotoet ses 40-årige Rahima Katun, der var flygtet med sin mand og tre børn. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Den lille dreng kunne ikke støtte på benene endnu. Alligevel prøvede han af alle kræfter at stavre over til mig, mens hans øjne slog gnister af nysgerrighed og mod på livet. Hans mor holdt om den lille, tynde krop. I hendes øjne var gnisten forsvundet.

Som cirka en million andre rohingyaer lever den lille dreng og hans mor i verdens største flygtningelejr, Cox’s Bazar i Bangladesh, hvor der venter dem en usikker fremtid. Moren er alene med fire børn. Hendes mand blev dræbt af Myanmars regeringsstyrker under deres flugt fra familiens afbrændte landsby hjemme i Myanmar.

Denne desperate situation er ikke det uundgåelige resultat af en naturkatastrofe – et jordskælv, tørke eller en tsunami. Det er en menneskabt katastrofe.

Rohingya-familiens tragiske skæbne er et produkt af en blodig massakre og bare en af ​​mange konflikter, hvor børn lige nu er fanget i lejre, konfliktzoner eller i den direkte frontlinje.

Aldrig tidligere er der registreret så mange alvorlige krænkelser af børn i konfliktområder som nu. På kun to år er antallet af børn i konfliktområder steget med 30 millioner til nu samlet 420 millioner. De 142 millioner af dem lever i særligt udsatte zoner.

Tallene taler deres eget tydelige sprog og dækker over en dybt bekymrende tendens i den måde, vi ser konflikter udvikle sig verden over. Nutidens konflikter bliver mere langvarige, de foregår i stigende grad i tætbebyggede byer og udkæmpes der, hvor den civile befolkning bor, hvor børn lever med deres familier, og hvor de – måske – stadig har deres skole. Og måske allerværst: de internationale regler og konventioner, som skal beskytte børn og civile, overtrædes systematisk og kalkuleret.

Børn bortføres, tortureres og voldtages

I denne weekend mødes verdens ledere i München til deres årlige sikkerhedskonference. I år deltager den danske regering med henholdsvis forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

I samme anledning udgiver Red Barnet sin internationale rapport »Stop the War on Children«. Som titlen peger på, dokumenterer den i detaljer, hvordan vi nu lever i en tid, hvor krig systematisk og kynisk rettes direkte mod børn som del af en kalkuleret krigsførelse.

Børn bliver ikke længere »kun« fanget i krydsild for siden at blive optaget i statistikken over civile tab. I dag er det nærmest blevet reglen mere end undtagelsen, at børn direkte udpeges som et strategisk og velovervejet mål for krigshandlinger. De bliver bortført, tortureret, voldtaget, udsultet med vilje, nægtet adgang til medicin, solgt som sexslaver og børnesoldater eller giftet bort. Og de får frarøvet deres skolegang og dermed enhver chance for at bygge en bedre fremtid for dem selv og den næste generation.

Bag statistikkerne om rekruttering af børnesoldater, bortførelser, seksuelt misbrug, drab og lemlæstelser; bag hvert angreb på hospitaler eller skoler; bag enhver blokade af nødhjælp findes børn. Børn med deres egen historie, drømme og håb. Børn med navne og ansigter. Børn, som frarøves deres barndom, familie og skolegang i krigens grusomhed og lidelser.

Kristine Mærkedahl Jensen. Fold sammen
Læs mere

Vi ser det i Yemen. Vi ser det i Syrien. Vi ser det i Sydsudan, Afghanistan, Somalia, DR Congo og i mange andre konflikter, som kun får ringe bevågenhed fra det internationale samfund, og i næste måned må vi endnu en gang markere en årsdag for unødvendige drab på børn i både Syrien og Yemen.

»Stop the War on Children«-rapporten udgives i 100-året for den internationale Red Barnet-bevægelses begyndelse. Ved Første Verdenskrigs afslutning præsenterede Red Barnets grundlægger, Eglantyne Jebb, i 1919 en revolutionerende erklæring om barnets universelle rettigheder, som hun opfordrede alle verdens ledere til at tilslutte sig. Selv om den britiske kvinde først måtte i fængsel for sin kamp for krigens »glemte børn«, blev erklæringen vedtaget af Folkeforbundet i 1924 og inspirerede til FNs børnekonvention fra 1989. I dag er Børnekonventionen den konvention, som flest lande i verden har underskrevet.

Men den bliver ikke overholdt. FNs Sikkerhedsråd har fremhævet seks alvorlige krænkelser af børn. Drab og lemlæstelse. Rekruttering af børnesoldater. Seksuel vold. Bortførelse. Angreb på skoler og hospitaler. Og blokade for nødhjælp. 

Mens der siden 2010 er sket en stigning på 37 procent i antallet af børn i konfliktzoner, er antallet af verificerede tilfælde af grove krænkelser på disse områder steget med 174 procent. Det er så grelle tal, at det efterhånden er på sin plads at konkludere, at det system, der skulle beskytte børn, er brudt sammen.

Forandring er stadig muligt

Selv om de mange dystre tendenser ikke i sig selv giver megen tro på bedring, viser Red Barnets rapport dog også eksempler på, at vi i fællesskab kan skabe reelle forandringer for de ramte børn. Rapporten dokumenterer bl.a., hvordan skoler i konfliktzoner kan beskyttes. Og at det kan gøre en banebrydende forskel at forbyde brugen af ​​bestemte våben, retsforfølge for forbrydelser mod børn og indføre nye, innovative metoder til at understøtte børns fysiske og mentale sundhed efter krige og konflikter.

I Red Barnet har vi i dag forpligtet os til at opbygge en ny global bevægelse, som må og skal give håb til de millioner af børn, som lige nu er fanget i konflikter verden over, for de har krav på en opvækst i troen på overlevelse, beskyttelse og skolegang.

I Eglantyne Jebbs navn fremlægger Red Barnet nu et charter med ti klare og indiskutable mål for børn, der lever i konflikter:

1. Alle børn skal beskyttes mod drab og lemlæstelse

2. Skoler og hospitaler skal altid beskyttes og respekteres som fredszoner

3. Ethvert barn skal beskyttes mod voldtægt og seksuel vold

4. Intet barn skal rekrutteres til væbnede styrker eller grupper

5. Alle børn skal værnes mod bortførelse, tilbageholdelse og fordrivelse

6. Intet barn må nægtes adgang til humanitær hjælp

7. Alle overtrædelser af børns rettigheder skal konsekvent indrapporteres og retsforfølges

8. Alle, der overtræder – eller beordrer eller overværer – krænkelser af børns rettigheder i konflikter, skal retsforfølges og holdes ansvarlig for deres handlinger

9. Alle børn, der skades af konflikt, skal have krav på hjælp og støtte til at genopbygge deres mentale og fysiske sundhed

10. Alle børn, der er påvirket af konflikt – også børn på flugt og internt fordrevne – skal have adgang til skolegang af høj kvalitet

Det handler om vilje

Det handler om politisk vilje – om, at vi alle forener os og konsekvent siger fra, når børn bliver krigens ofre. Det handler ikke om at vælge side i konflikterne. Det handler om at vælge børnene og opfordre sine folkevalgte politikere til at kæmpe den kamp, vi aldrig må tabe. Kampen for børn.

Derfor opfordrer Red Barnet også den danske regering med Claus Hjort Frederiksen og Anders Samuelsen i spidsen og via Danmarks nuværende position som medlem af Menneskerettighedsrådet og som kommende kandidat til medlemskab i FNs Sikkerhedsråd i 2025 til at kæmpe børnenes sag i München.

Som Red Barnets grundlægger sagde: »Enhver ny generation af børn tilbyder os mennesker muligheden for at genopbygge de ruiner, vi har skabt i verden«.

Børnene er vores bedste chance for en bedre fremtid. I en stadigt mere splittet verden må vi aldrig glemme den ene ting, der altid vil forene os. Vi har alle været børn engang.