Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Lad os indføre betinget statsborgerskab

Dansk statsborgerskab til udlændinge bør gøres betinget i ti år, så man kan miste det, hvis man idømmes fængsel i seks måneder eller mere i perioden.

»Det skal ikke være sådan, at man kan begå en grov voldshandling kort tid efter, at man har sikret sig et dansk statsborgerskab. Begår man grov kriminalitet, så skal det have konsekvenser,« skriver Pia Kjærsgaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Dette er en del af et pro et contra. Du kan læse Carl Valentin, udlændingeordfører for Socialistisk Folkeparti og Halime Oguz, indfødsretsordfører for Socialistisk Folkeparti, argumentere for det modsatte synspunkt her.

I sidste weekend kom der et højst overraskende forslag fra de Konservative. Søren Pape Poulsen foreslår at stramme kravene til udlændinge, der vil være danske statsborgere. Helt konkret foreslår han at nægte personer dømt for kriminalitet statsborgerskab for altid. Selv en betinget dom skulle diskvalificere udlændinge i at opnå dansk statsborgerskab.

Dansk Folkeparti har i årevis arbejdet for at gøre det sværere at opnå dansk statsborgerskab. Men vi har ikke kunnet samle flertal for det i Folketinget. Og de Konservative har heller ikke ligefrem jublet, når vi har stillet forslag om det. Men Dansk Folkeparti vil støtte forslaget, når Søren Pape præsenterer det i folketingssalen.

Vi vil endvidere foreslå, at det skal være nemmere at fratage udlændinge et tildelt statsborgerskab, hvis de begår grov kriminalitet. Konkret foreslår vi, at et dansk statsborgerskab til udlændinge gøres betinget i en periode på ti år. I dag står et statsborgerskab ved magt, selv om modtageren begår grov kriminalitet straks efter tildelingen. Det er helt urimeligt, mener vi. Derfor skal man kunne miste statsborgerskabet igen, hvis man idømmes fængsel i seks måneder eller mere for grov kriminalitet som vold, røveri, voldtægt, drab og terror.

Det skal ikke være sådan, at man kan begå en grov voldshandling kort tid efter, at man har sikret sig et dansk statsborgerskab. Begår man grov kriminalitet, skal det have konsekvenser. En udlænding skal ikke kunne sige: »Tak for statsborgerskabet, nu kan jeg begå kriminalitet uden at blive smidt ud«. Derfor foreslår vi en »prøveperiode« på ti år for udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab. I prøveperioden får man alle de normale rettigheder, der følger med et statsborgerskab, men med den betingelse, at man kan miste det igen.

Modstandere af forslaget vil nok hævde, at det strider mod internationale konventioner eller Grundloven. Men princippet findes allerede i lovgivningen i dag. I Danmark kan man annullere et tildelt statsborgerskab, hvis folk har begået terror. Problemet er blot, at den bestemmelse meget sjældent anvendes. I Dansk Folkeparti er vi principielt imod dobbelt statsborgerskab, men vi vil gøre en undtagelse i forbindelse med det betingede statsborgerskab. Vi forestiller os, at man i prøveperioden kan beholde sit gamle statsborgerskab, så man ikke gør kriminelle statsløse, hvis de mister det danske statsborgerskab.

Pia Kjærsgaard er udlændingeordfører for Dansk Folkeparti

Dette er en del af et pro et contra. Du kan læse Carl Valentin, udlændingeordfører for Socialistisk Folkeparti og Halime Oguz, indfødsretsordfører for Socialistisk Folkeparti, argumentere for det modsatte synspunkt her.