Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til kommentarer på debat@berlingske.dk.

Hvis Berlingskes lederskribent er i tvivl – Socialdemokratiet vil velfærd først

Jeg vil altid tage telefonen, hvis Amalie Lyhne eller andre på redaktionen vil høre mere om Socialdemokratiets økonomiske prioriteringer. For de er klare og følger den samme økonomiske plan, som vi hele tiden har haft.

Benny Engelbrecht
Benny Engelbrecht Fold sammen
Læs mere

Amalie Lyhne efterlyser på lederplads i Berlingske 29/12 Socialdemokratiets økonomiske principper for finansloven og overførselsindkomster, som lederskribenten ikke mener står klart.

Det er misforståelser, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at gå i rette med. Folketinget har netop stemt om Socialdemokratiets ændringsforslag til årets finanslov. Forslag som er fuldt finansieret, og som krone for krone ville have løftet velfærden, uddannelserne og de grønne ambitioner med 2,8 mia. kroner i 2019.

Vores prioriteringer er klare og afspejler vores 2025-plan. Vi vil prioritere velfærden og sætte en stopper for regeringens planlagte besparelser på vores fælles velfærd i ældreplejen og sundhedsvæsenet. Så de offentligt ansatte på sygehusene ikke skal løbe endnu hurtigere de kommende år. Det er vores ambition at sikre mere tid til omsorg og nærvær. Det får vi ikke med regeringens planlagte besparelser.

»Vi vil prioritere velfærden og sætte en stopper for regeringens planlagte besparelser på vores fælles velfærd.«


Alene i 2018 er der blevet 800 færre ansatte i sundhedsvæsenet. Vi ser nu længere ventetider på kræftbehandlinger og stigende problemer med flere patienter, end der er personale eller sengepladser til. Der er brug for mere tid med patienten i centrum. Ikke flere strukturreformer. Derfor har Socialdemokratiet lagt op til et løft af sundhedsvæsenet, mens den nuværende regering synes at være mest optaget af en yderligere centralisering.

Ydelseskommission

Vi vil annullere regeringens nedskæringer på uddannelserne og øge investeringerne i opkvalificering. For det er her, vi skal investere i stedet for at spare. Så flest muligt uddanner sig til gode job. Og vi vil øge indsatsen for en grøn omstilling, så danske virksomheder fortsat kan eksportere grønne løsninger til resten af verden. Men vigtigst, så vi sikrer naturen og klimaet for de kommende generationer. Med finansloven har regeringen i stedet valgt at afskaffe afgiften på fosfat i foder. Det lyder måske teknisk og uskyldigt, men virkeligheden er, at regeringen med åbne øjne gennemfører et tiltag med negative konsekvenser for Danmarks søer og vandløb.

Vores finanslovsforslag er finansieret af de reserver, som regeringen har til rådighed. Derudover vil vi annullere regeringens lempelser for de mest velhavende virksomhedsarvinger og tilbagerulle regeringens øgede tilskud til privatskoler.

Når det kommer til niveauet for overførsler under en S-ledet regering, skal vi finde en balanceret løsning med fokus på de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Så børn ikke vokser op uden at kunne holde fødselsdag eller deltage i fritidsaktiviteter, fordi mor og far er for hårdt spændt for økonomisk. Men der findes ikke nemme løsninger. Og netop derfor har vi foreslået en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem.

Jeg vil altid tage telefonen, hvis Amalie Lyhne eller andre på redaktionen vil høre mere om Socialdemokratiets økonomiske prioriteringer. For de er klare og følger den samme økonomiske plan, som vi hele tiden har haft. Vi vil velfærd først.